Sökning: "Amanda Hallberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Amanda Hallberg.

 1. 1. Fysioterapeutens upplevelser av skadeförebyggande träning inom svenska damfotbollslag på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Amanda Hallberg; Mikaela Kristoffersson; [2021]
  Nyckelord :Injury; prevention; female; football; physiotherapist; experiences; Skadeförebyggande; damfotboll; fysioterapeut; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll bidrar till en stor andel idrottsskador och damfotbollsspelare löper generellt högre risk att drabbas av vissa skador samt har ett annat skademönster än manliga spelare. Existerande skadeförebyggande program har visat minskad förekomst av skador. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en familj - surrogatarrangemang i mediebelysning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Karlsson; Cecilia Hallberg Hektor; [2019]
  Nyckelord :Surrogacy arrangements; Family formations; Motherhood; Children s rights; Normality; Social Sciences;

  Sammanfattning : Surrogacy arrangements is becoming an increasingly more common way to create a family. Due to this, the method is getting a greater focus in the media where people is questioning the procedures ethics. LÄS MER

 3. 3. Extra anpassningar i de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Hallberg; Madeleine Jönsson; [2019]
  Nyckelord :de samhällsorienterande ämnena; extra anpassningar; inkluderande undervisning; inkludering; kritiska perspektivet; kunskapsdomän; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra olika skolor i Malmö utformar sitt arbete med extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Både generella extra anpassningar men framförallt har vi undersökt om det finns specifika extra anpassningar i de samhällsorienterande ämnena. LÄS MER

 4. 4. "Det är ju verksamheten som ska ändra på sig, inte barnen"- En studie som förskollärares syn på pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Patricia Johnsson; Amanda Hallberg; [2017]
  Nyckelord :Förskollärare; Pedagogisk dokumentation; Verksamhetsteori; Förskola; Synsätt;

  Sammanfattning : Vi har upplevt en problematik gällande hur man arbetar med pedagogisk dokumentation ute i förskoleverksamheten. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger definierar och arbetar med pedagogisk dokumentation. LÄS MER

 5. 5. Employer branding : En studie om hur arbetet med Employer branding påverkar personalens arbetstillfredsställelse och ambition att stanna kvar på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Amanda Jingmark; Marika Österberg; Martina Hallberg; [2017]
  Nyckelord :Employer branding;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the paper is to investigate how Employer branding can help increase the job satisfaction among the employees and thereby affect their ambition to stay in the workplace. The aim of the study is also to research around what factors are crucial in the work of Employer branding based on it existing staff perspective. LÄS MER