Sökning: "Amanda Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Amanda Hansson.

 1. 1. “Ger du pengarna till mannen så kan du ju bara slänga dem i sjön” : En kvalitativ studie om hur jämställdhet och genus konstrueras inom verksamheten ekonomiskt bistånd.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Erika Hansson; Amanda Persson; [2021]
  Nyckelord :social work; financial assistance; payment methods; gender; gender equality;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the handling process within financial assistance from a gender equality perspective, in order to problematize and create a deeper understanding of notions of gender in the social services. The different working methods of the social services were compared with the politically based gender equality goals. LÄS MER

 2. 2. Vem skildras i hbtq+-litteratur för ungdomar? : En studie om representation och erkännande av hbtq+-personer i två bibliografiers boktips

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Amanda Köpberg Hansson; [2020]
  Nyckelord :Hbtq ; ungdomar; skönlitteratur; representation; urval; bibliotek; innehållsanalys; erkännande;

  Sammanfattning : Swedish public libraries must pay special attention to children and adolescents and offer a wide range of literature that meets the needs of all users. For young LGBTQ+ people, literature can provide confirmation and support their identity formation. LÄS MER

 3. 3. Hur mycket är tillräckligt? -En kvalitativ studie om förtroendearbetstidens effekter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kemmie Hansson; Amanda Näslund; [2020]
  Nyckelord :Stress; work-life balance; flexible working hours; workload; social acceleration;

  Sammanfattning : Flexible working hours is a work regulation which both creates opportunity for an increased flexibility but on the other hand demands the same from the employee. An increase in availability for the employees has contributed to a more blurred line between work and free time. LÄS MER

 4. 4. Du är vad du äter - En kvalitativ studie om livsmedelskonsumtion och identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Siri McGarvey; Amanda Hansson Olivius; [2020]
  Nyckelord :Identitet; Konsumtion; Konsumtionsbeteende; Livsmedel; Kunskap; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Du är vad du äter - En kvalitativ studie om livsmedelskonsumtion och identitet. Universitet: Lunds universitet, Institutionen för service management och tjänstevetenskap Kurs: KSMK65 Examensarbete för kandidatexamen VT 2020 Syfte: Syftet med detta arbete är att studera individers konsumtion och icke-konsumtion av livsmedelsprodukter ur ett identitetsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Det har, är och kommer alltid vara jag : En litteraturstudie baserad på patografier med syfte att beskriva kvinnors upplevelse av att ha diagnosen Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Camilla Hansson; Amanda Nolte Pavicic; [2020]
  Nyckelord :alzheimers sjukdom; kvinnor; livsvärld; självbild; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom är en vanlig demenssjukdom, där kvinnor har högre risk att utveckla sjukdomen. Sjukdomen utvecklas successivt, symtomen börjar långsamt och första symtomet är minnesförsämring. LÄS MER