Sökning: "Amanda Hassel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Hassel.

 1. 1. ”En oreglerad värld” – En diskursanalytisk studie om otillåten påverkan mot förtroendevalda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Klara Bjurström; Amanda Hassel; [2020-03-17]
  Nyckelord :Otillåten påverkan; Förtroendevald; Diskurs; Diskursanalys; WPR; Demokrati; Socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap kring otillåten påverkan mot förtroendevalda genom att undersöka och analysera hur problemet framställs avBrottsförebyggande rådet i deras kartläggningar av problematiken. Vidare syftar studien till att analysera hur de förtroendevalda framställer problemet. LÄS MER

 2. 2. Storytelling vid ett generationsskifte : En kvalitativ studie om hur storytelling kan bistå ledningens arbete med förändringar i samband med ett generationsskifte

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Jansson; Mikael Hassel; [2019]
  Nyckelord :storytelling; organizational change; organizational culture; generational change and communication;

  Sammanfattning : Interest in storytelling has grown over the 20th century while society has evolved in a direction where myths, rituals and stories are seen as valuable. The myths and stories serve as guidelines in society and organizations and make sense to organizations and its identity. LÄS MER