Sökning: "Amanda Hedman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Hedman.

 1. 1. Operation Condor : The U.S. involvement - A rational strategy or a political powerplay?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Amanda Hedman; [2019]
  Nyckelord :Operation Condor; National Security; Latin America; USA; Foreign Policy;

  Sammanfattning : During 1975-1989 a transnational state-terror operation was carried out by several South American states called Operation Condor. Declassified documents show that the U.S. government assisted the operation with communication and intelligence techniques. LÄS MER

 2. 2. JUDITH. Feministiskt mediekritiskt magasin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Amanda Duregård; Erika Hedman Bergström; [2013-04-09]
  Nyckelord :Judith;

  Sammanfattning : Metod: Vi har gjort en kvalitativ textanalys av sammanlagt 69 artiklar i nio stycken nummer av Vi Föräldrar mellan 1968 och 2008. Vi har också intervjuat två chefredaktörer för tidningen samt tidningens läsare och experter inom medie-, genus- och konsumtionsvetenskap... LÄS MER