Sökning: "Amanda Henricsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Henricsson.

 1. 1. Den förtrollande högläsningen : En kvalitativ studie om 10 lärares uppfattning om hur högläsning och boksamtal kan utveckla och stimulera språket och ordförrådet för elever i årskurserna 1–3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Isabella Hellman; Amanda Henricsson; [2020]
  Nyckelord :Boksamtal; Högläsning; Läsutveckling; Ordförråd; Språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning högläsning och boksamtal får ta plats i undervisningen och hur de används i språkstimulerande arbete i årskurserna 1–3. Denna kvalitativa studie grundas på intervjuer av 10 lärare. LÄS MER

 2. 2. Skolmiljöns betydelse för elevernas lärande : En kvalitativ studie om möblers påverkan och inverkan på elevernas kunskapsinlärning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Isabella Hellman; Amanda Henricsson; [2019]
  Nyckelord :Möbler; kunskapsinlärning; placering; klassrumsklimat;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar om samband mellan möblernas utformning och placering och elevernas kunskapsutveckling. Intervjuerna genomförs av lärare i årskurserna 1–3 som vi sammankopplar med ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER