Sökning: "Amanda Hultman"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Amanda Hultman.

 1. 1. Anpassningsåtgärder i arbetslivet för arbetstagare med funktionsnedsättning - Vad är en skälig anpassningsåtgärd, som arbetsgivaren behöver införa, för arbetstagare med hörselnedsättning respektive en neurologisk funktionsnedsättning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amanda Hultman; [2022]
  Nyckelord :Anpassningsåtgärder; skäliga anpassningsåtgärder; funktionsnedsättning; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay addresses the subjects of reasonable adjustments, related to the workplace, for persons with physical or mental disabilities. The author goes through the established Swedish legal sources to answer two main questions. LÄS MER

 2. 2. ”Det här är inte för alla”. Självorganisering och medarbetarengagemang i två chefslösa konsultbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alma Backendal; Amanda Hultman; [2020-02-13]
  Nyckelord :Chefslösa bolag; medarbetarengagemang; självorganisering; ledarskap; konsulter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Är han farlig?" En granskning av benämningen av våldtäktsmän i tidningar från RFSU mellan 1936–1999

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Amanda Hultman; [2020]
  Nyckelord :Våldtäktsmän; Connells Maskulinitetsteori; hegemoniska män; delaktiga män; marginaliserade män; underordnade män; vem är våldtäktsmannen i olika tider; RFSU; Ottar; RFSU Bulletinen; Sexualfrågan; POPULÄR TIDSKRIFT- FÖR PSYKOLOGI OCH SEXUALKUNSKAP; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Viljan att närma sig framtida reklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Schultz; David Elofsson; Oskar Åkerstrand; [2018]
  Nyckelord :Reklamkapital; viljan att närma sig reklam; reklaminställning; informativ och underhållande reklam; Generation Y; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Viljan att närma sig Seminariedatum: 2018-06-01 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15hp. Författare: David Elofsson, Amanda Schultz, Oskar Åkerstrand, Handledare: Jens Hultman Nyckelord: Reklamkapital, viljan att närma sig reklam, reklaminställning, informativ och underhållande reklam, Generation Y Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en kvantitativ studie undersöka vilka faktorer som i störst utsträckning påverkar Generation Y:s vilja att närma sig reklam, och hur marknadsförare därigenom kan effektivisera sina reklaminsatser. LÄS MER

 5. 5. Greening Potosí : making use of green infrastructure in a dense, informal settlement of Bogotá

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Hultman; Johanna Svahn; [2016]
  Nyckelord :green infrastructure; informal settlement; Potosí; public green space;

  Sammanfattning : Today more people are living in urban areas than in rural and the global trend of urbanization is rapidly increasing. In Colombia, around 76 per cent of the population is living in urban areas, most of them in the capital city Bogotá. LÄS MER