Sökning: "Amanda Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden Amanda Johansson.

 1. 1. Kommunikation i livets slutskede med patienter som har intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Andersson; Amanda Johansson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Palliativ vård; Vård i livets slutskede; Intellektuell funktionsnedsättning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I livets slutskede riskerar patienter med intellektuell funktionsnedsättning (IF) attbli missgynnade i sitt vårdande på grund av kommunikationssvårigheter. Om vårdpersonaloch patient inte har en adekvat kommunikation finns risken att patienten utesluts frånvårdplanering och att patienten inte får möjlighet till att framföra sina problem relaterat tillohälsa, behov eller önskemål. LÄS MER

 2. 2. Gud i skolan : En kvalitativ studie om gymnasieelevers resonemang utifrån ämnet religionskunskap, identitet, tro och religiositet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; [2021]
  Nyckelord :Tro; identitet; religion; sekularisering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how students perceives the subject religious education in contrast to normative differences between believers and non-believers. The theory is based on post-secularism, and the previous research shows that religious education is failing to provide students with knowledge of faith and belief within the context of the present. LÄS MER

 3. 3. Catching the Audiowave: A study on the audiobook's effect on Swedish publishing houses

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Amanda Johansson; Tobias Schreiber; [2021]
  Nyckelord :Audiobooks; Publishing industry; Institutional Logics; Disruptive Technology; Legitimacy;

  Sammanfattning : Through a qualitative study, this thesis aims to investigate how Swedish publishers have managed the adoption of the disruptive audiobook innovation. Semi-structured interviews were held with nine managers in Swedish publishing houses. LÄS MER

 4. 4. Hur förutsättningarna för informellt arbetsplatslärande kan förändras under distansarbete : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Victoria Arvidsson; Amanda Johansson; [2021]
  Nyckelord :learning; informal learning; non-formal learning; teleworking; mental attendance; qualitative method; lärande; informellt lärande; icke-formellt lärande; distansarbete; delaktighet; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förutsättningarna för informellt lärande mellan kollegor påverkats i en tid där distansarbete blivit allt mer etablerat bland organisationer och arbetstagare. Att lyckas med digitalt lärande i arbetslivet anses viktigt då detta leder till en konkurrenskraftig organisation som utvecklas. LÄS MER

 5. 5. "Nått av det viktigaste stödet man har i den här arbetsrollen" : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever sin psykosociala arbetsmiljö under Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Johansson; Amanda Rees Fager; [2021]
  Nyckelord :Social work; psychosocial work environment; social secretary; social support; Covid-19.; Socialt arbete; psykosocial arbetsmiljö; socialsekreterare; Covid-19; socialt stöd.;

  Sammanfattning : Socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö grundar sig på individens sammantagna upplevelse av allting som omfattar individen på arbetsplatsen. Tidigare forskning och utredningar visar att socialsekreterares arbetsvillkor kännetecknas av hög arbetsbelastning, höga krav, bristande stöd och vägledning, hög personalomsättning och arbetsrelaterad stress. LÄS MER