Sökning: "Amanda Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Amanda Johansson.

 1. 1. Patientens erfarenhet av bemötande av sjuksköterska på akutmottagning : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amanda Johansson; Maziar Dehghanian; [2019]
  Nyckelord :Emergency service hospital; Patient experience; Reception; Satisfaction; Nurse; Akutmottagning; Patienter; Erfarenheter; Bemötande; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar använder sig av triagering för att prioritera inom vilket tidsspann som patienter borde få vård. Sjuksköterskornas bemötande i triageprocessen är bland det första en patient möter på akutmottagningen, vilket kan påverka patienters erfarenhet av vårdtillfället. LÄS MER

 2. 2. ”Tycker jag att det är kul med matte så hoppas jag att jag för över det till barnen” : En kvalitativ studie om förskollärares attityders påverkan på barns lärande i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Gustafsson; Amanda Johansson; [2019]
  Nyckelord :Attitude; preschool; preschool teacher; mathematics; semi-structured interview; sociocultural theory; Attityd; förskola; förskollärare; matematik; semistrukturerade intervjuer; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att synliggöra förskollärares attityder till matematik och hur attityderna påverkar barns matematiska lärande i förskolan. Detta undersöks genom ett sociokulturellt perspektiv och med fokus på de teoretiska begreppen kultur, mediering, språk, den proximala utvecklingszonen, matematik enligt Bishops modell, attityd och matematisk subjektivitet. LÄS MER

 3. 3. Creed, the criticisms and institutional context : A content analysis of critiques on Martin Creed’s Work No. 227: The lights going on and off

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Amanda Johansson; [2019]
  Nyckelord :Martin Creed; Turner Prize 2001; Work No. 227: The Lights Going On And Off; installation art; institutional art theory; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In December 2001, Martin Creed received the Turner Prize for his artwork Work No. 227: The lights going on and off (2000). A minimalist light installation, simplistic in its effectuation, yet complicated enough to hold questions about what art is and what role the institution plays in valuing and validating art. LÄS MER

 4. 4. Den diffusa kuratorsrollen : En jämförande intervjustudie avseende skolkuratorers och rektorers upplevelse av skolkuratorsrollen.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Söderberg; Josefin Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolkuratorsrollen tenderar att vara otydligt formulerad vilket påverkar skolkuratorernas yrkesutövning. Arbetsbelastningen är hög samtidigt som allt fler elever drabbas av psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskans handläggning av efterbördsskedet – en observationsstudie med efterföljande intervju

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecca Eklind Johansson; Amanda Eriksson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Barnmorska; efterbördsskede; handläggning; kommunikation; kvinna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ansvarar självständigt för handläggning av normal graviditet, förlossning och eftervård samt identifikation och bedömning av avvikelser. Förlossningsprocessen avslutas med efterbördsskedet som startar när barnet är förlöst och avslutas när placenta samt fosterhinnor är framfödda. LÄS MER