Sökning: "Amanda Johnsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Amanda Johnsson.

 1. 1. Personalization-privacy paradox : Exploring invasive ads on social media, in relation to perceived usefulness, consumer privacy and trust

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Oliver Hillqvist; Amanda Johnsson Östergren; [2020]
  Nyckelord :Privacy; trust; social media; invasiveness; usefulness; personalized marketing;

  Sammanfattning : Background: In the realm of online digital marketing, personalization tailored around the user’s interests are becoming the norm. It is becoming more and more challenging for marketers to get the attention of relevant consumers and get heard through all the noise. LÄS MER

 2. 2. ”Det står i Sverige rikes lag” – Fritidspedagogers upplevelser av hot och våld i yrkesutövningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Hot; Våld; Fritidspedagog; Preventivt arbete; Yrkesutövning;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Hot och våld riktat mot lärare är ett förekommande fenomen ute i verksamheterna och enligt Statistiska Centralbyrån (2018) är detta något som ökar allt mer inom utbildningssektorn. Examensarbete syfte var att studera huruvida hot och våld påverkar fritidspedagoger i deras yrkesutövning, hur man arbetar förebyggande mot hot och våld och skolledningens när incidenter inträffat. LÄS MER

 3. 3. Student Perspectives of Social Media Brands: Facebook and Instagram : Factors Influencing Brand Success

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Johnsson Östergren; Linnea Alldrin; [2019]
  Nyckelord :Brand; Brand Identity; Brand Image; Brand Personality; Brand Perception; Brand Strategy; Brand Value; Brand Equity; User Image; Consumers; Factors of Success; Influence; Social Network; Social Media; Students.;

  Sammanfattning : Branding is an influential aspect a company can have to gain the attention of their customers. It is often said that, “Your brand is your promise to your customer”, because the brand is a confirmation that the product or service you are selling matches the expectations of the customer and their wants or needs (Grosdidier, 2012). LÄS MER

 4. 4. ”Ja men det är ju en tjej, varför ska vi kalla honom för Kalle?” : Kriminalvårdsanställdas resonemang kring arbetet med intagna transpersoner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Thosteman; Amanda Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Transgender; prison officer; prison culture; social vulnerability; knowledge; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how prison officers experience the work with transgender inmates in a government agency based on gender binarity. Qualitative interviews with seven prison officers were conducted to answer the aim and questions of the study. A targeted selection was used to find interviewees. LÄS MER

 5. 5. Konsten att leda sig själv : En kvalitativ fallstudie om hur självledarskap kommer till uttryck i och genom kulturen på Desenio

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Amanda Blomberg; Anna Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Self-leadership; leadership; social construction; culture; organizational culture; culture and leadership; Självledarskap; ledarskap; social konstruktion; organisationskultur; kultur; organisation;

  Sammanfattning : Självledarskap är ett forskningsområde som blev ett omtalat fenomen under mitten av 1980-talet. Det finns dock inte mycket forskning kring hur självledarskap kommer till uttryck inom en specifik organisation. LÄS MER