Sökning: "Amanda Johnsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Amanda Johnsson.

 1. 1. Student Perspectives of Social Media Brands: Facebook and Instagram : Factors Influencing Brand Success

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Johnsson Östergren; Linnea Alldrin; [2019]
  Nyckelord :Brand; Brand Identity; Brand Image; Brand Personality; Brand Perception; Brand Strategy; Brand Value; Brand Equity; User Image; Consumers; Factors of Success; Influence; Social Network; Social Media; Students.;

  Sammanfattning : Branding is an influential aspect a company can have to gain the attention of their customers. It is often said that, “Your brand is your promise to your customer”, because the brand is a confirmation that the product or service you are selling matches the expectations of the customer and their wants or needs (Grosdidier, 2012). LÄS MER

 2. 2. ”Ja men det är ju en tjej, varför ska vi kalla honom för Kalle?” : Kriminalvårdsanställdas resonemang kring arbetet med intagna transpersoner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Thosteman; Amanda Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Transgender; prison officer; prison culture; social vulnerability; knowledge; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how prison officers experience the work with transgender inmates in a government agency based on gender binarity. Qualitative interviews with seven prison officers were conducted to answer the aim and questions of the study. A targeted selection was used to find interviewees. LÄS MER

 3. 3. Konsten att leda sig själv : En kvalitativ fallstudie om hur självledarskap kommer till uttryck i och genom kulturen på Desenio

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Amanda Blomberg; Anna Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Self-leadership; leadership; social construction; culture; organizational culture; culture and leadership; Självledarskap; ledarskap; social konstruktion; organisationskultur; kultur; organisation;

  Sammanfattning : Självledarskap är ett forskningsområde som blev ett omtalat fenomen under mitten av 1980-talet. Det finns dock inte mycket forskning kring hur självledarskap kommer till uttryck inom en specifik organisation. LÄS MER

 4. 4. Barns upptäcktsfärd i litteracitetens outforskade värld - att skapa läslust i samband med läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Johannesson; Melinda Johnsson; [2018]
  Nyckelord :arbetssätt; boksamtal; förutsättningar; högläsning; intresse; kommunikation; läsförståelse; läslust; läsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka arbetssätt lärare uttrycker att de använder sig av i sin undervisning för elevernas läsutveckling och hur lärare kopplar detta till läslust. För att få reda på detta har vi genomfört intervjuer och skickat ut enkäter. Materialet för studien består av fyra intervjuer och 312 enkätsvar. LÄS MER

 5. 5. Vad är vi rädda för? : En jämförande semiotisk innehållsanalys av antagonisten i två versioner av filmen “IT”

  L3-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Johnsson; Amanda Friberg; [2018]
  Nyckelord :Semiotik; IT; Pennywise; skräck; innehållsanalys; Stephen King; antagonist;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra framställningen av skräck i originalversionen och nyinspelningen av skräckfilmen IT. Med en semiotisk innehållsanalys analyserar vi framställningen av antagonisten och effekter i valda scener från båda filmerna. Materialet som studeras är fem nyckelscener från respektive version. LÄS MER