Sökning: "Amanda Kvant"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Kvant.

 1. 1. Nyutexaminerad sjuksköterska : I okänd och komplex terräng

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Högström; Amanda Kvant; [2019]
  Nyckelord :novice nurses; competence; experience; role adaption; development; transition; literature review; nyutexaminerad sjuksköterska; kompetens; upplevelse; rollanpassning; utveckling; övergång; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Att vara nyutexaminerad sjuksköterska ställer höga krav på kompetensutveckling och förmåga att klara övergången till en ny miljö. Sjuksköterskebrist råder hos samtliga arbetsgivare och det finns en utmaning i framtidens kompetensförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa och elitidrott : Förekomsten av psykosomatiska besvär bland gymnasieelever med inriktning mot elitidrott, idrott respektive utan idrottslig inriktning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Rydberg; [2016]
  Nyckelord :Public health; Mental disorder; Psychosomatic disorder; Elite sports; Secondary school students; Secondary school sport specialization; Folkhälsa; Psykisk ohälsa; Psykosomatiska besvär; Elitidrott; Gymnasieelever; Gymnasial idrottsinriktning;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland elitidrottare har varit ett stigmatiserat område och forskning kring ämnet växer. Idag finns mycket som tyder på att elitidrottare utövar en livsstil med stora fysiska och psykiska belastningar vilket har visat sig vara mer ohälsosamt än vad den generella uppfattningen tidigare varit. LÄS MER