Sökning: "Amanda Löfgren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Amanda Löfgren.

 1. 1. Personers upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt i det dagliga livet : En despkriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefine Bodin; Amanda Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Chronic Heart Failure; Daily life; Experience; People; Dagliga livet; Kronisk hjärtsvikt; Personer; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en stor folksjukdom och idag en stor bidragande orsak till inläggningar på Sveriges sjukhus. Sjukdomen medför symtom av olika svårighetsgrader där de vanligaste symtomen är energilöshet, andfåddhet och trötthet. LÄS MER

 2. 2. Preoperativa hygienrutiner inför ren kirurgi ur ett patientperspektiv : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amanda Löfgren; Wallin Minna; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Public-Private Partnerships in Infrastructure: the Impact of Corruption

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Amanda Löfgren; [2017]
  Nyckelord :Corruption; Public-Private Partnerships; Infrastructure; Foreign Direct Investment; Development Assistance;

  Sammanfattning : Public-Private Partnerships in infrastructure provision is gaining attention as an answer to the growing global infrastructure deficit, providing an effective model for sharing of risk and responsibility between the public and private sector. Such partnerships are also important channels of private investment, FDI and development assistance into an economy, but the extent to which these effects of Public-Private Partnerships are realized is likely to depend on the institutional setting. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal vid endometrios : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Amanda Löfgren; Ellinor Myrman; [2016]
  Nyckelord :endometriosis; women; encounter; nursing; literature study.; Endometrios; kvinnor; bemötande; omvårdnad; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Abstrakt: Bakgrund: Endometrios utgörs av förekomst av endometrial vävnad utanför uterus och drabbar idag ungefär var tionde kvinna. Symtom som dysmenorré, dysparenui, dysuri och dischezi är vanliga. Sjukdomen upplevs av kvinnor som väldigt smärtsam och deras liv påverkas dagligen. LÄS MER

 5. 5. Högre fördelningstal av ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar : Upplevelser från ett HVB-hems boendepersonal kopplat till Organisationsteori och Copingteori

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sophie Löfgren Roberts; Amanda Sellstedt; [2015]
  Nyckelord :unaccompanied young immigrants- and children; Organizational theory and Coping theory; EKBU; Organisationsteori och Copingteori;

  Sammanfattning : Antalet ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar (EKBU) i Sverige har ökat markant sedan 2013. Under 2015 beräknas 7800 stycken barn och ungdomar komma till Sverige som flyktingar. Riksdagen och regeringen sammanställer så kallade regleringsbrev där instruktioner kring hur flyktingmottagandet framgår. LÄS MER