Sökning: "Amanda Landén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Amanda Landén.

 1. 1. Franzénskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Landén; [2018]
  Nyckelord :arkitektur grundskola anders franzén kandidat arkitekt student;

  Sammanfattning : Skolans utformning utvecklades genom tomtens form och förutsättningarna runtomkring. På den östra sidan brusar en kraftig trafikled och på den västra sidan öppnar den sig mot staden. LÄS MER

 2. 2. Värdeadderande infomation och kommunikation : Hur pulsmöten blir en verksamhets nyckelaktivitet

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Märtha Landén; Amanda Johansson; [2018]
  Nyckelord :Internkommunikation; Lean-kommunikation; Pulsmöte; Pulstavla; infomationsflöde;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose with this report is to investigate how the pulse methodology can affect the internal information and communication flow in a manufacturing industry. To fulfill the purpose, four research questions have been formulated: What should the information visualized on the pulse board be based on? What kind of information can be communicated back and forth to the pulse methodology? What value-adding information can an employee miss on the pule board that affects the internal information and communication flow? How can the employees’ internal information and communication flow be affected by getting the missing information visualized on the pulse board? Method – To achieve the aim of this study different data collection methods has been used at the company HordaGruppen AB. LÄS MER

 3. 3. Överlevnad av ogräsfrön från vallskörd till gödsel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Amanda Karltorp; [2014]
  Nyckelord :ogräsfrööverlevnad; ensilering; digestion; biogödsel;

  Sammanfattning : Ogräs är en oönskad växt, ört eller gräs som konkurrerar med den odlade grödan om ljus, vat-ten och näring. För lantbrukaren är det arbetskrävande och kostsamt med bekämpningsåtgär-der mot ogräsen och det finns risk att skörden blir reducerad om det finns ogräs i vallen. LÄS MER