Sökning: "Amanda Lantz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Lantz.

 1. 1. Fältarbetets professionella utmaningar. En kvalitativ studie om hur fältarbetare beskriver upprätthållandet av och utmaningar med professionalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Lantz; Sigrid Algesten; [2021-05-26]
  Nyckelord :detached youth work; profession; professionalism; legitimacy;

  Sammanfattning : The aim of this study was to look into detached youth workers' experiences of being perceivedas professional in their work, whether they meet challenges in upholding professionalism andin what way they describe how they cope with different expectations. The empirical baseconsisted of seven semi-structured interviews with employed detached youth workers fromthree different work groups. LÄS MER

 2. 2. Risker och utmaningar med global sourcing – En studie om hur Volvo Bussar och AQ Group upplever samt hanterar risker och utmaningar vid sourcing i Indien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martina Karlsson; Amanda Lantz; [2013-12-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld som blir allt mer global, vilket skapar möjligheter för företag att sourca produkter från de platserna i världen med bäst kompetens och/eller lägst pris. Indien är ett av de mest attraktiva länderna för företag att sourca ifrån, vilket dels beror på landets rika invånarantal, starka tillväxt och höga kompetens. LÄS MER