Sökning: "Amanda Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Amanda Larsson.

 1. 1. ”Grunden för allt.” - En studie om förskolepersonalens användning av högläsning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecka Larsson; Amanda Vannerberg; [2019]
  Nyckelord :förskola; högläsning; läroplan; barnskötare; förskollärare; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka högläsningsarbetet i förskolan, med koppling till den kommande läroplanen som kommer ut i reviderad utgåva första juli 2019. Arbete med högläsning i den planerade verksamheten står framskrivet i den nya läroplanen som ett obligatoriskt moment, och vi vill synliggöra både det arbete som sker såväl i den nuvarande verksamheten som i den kommande med hänsyn till läroplansändringar. LÄS MER

 2. 2. Tyngdlyftningens eventuella påverkan på proprioceptionen jämfört med styrkelyft : En utvecklingsstudie och inledande metodstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Larsson; Amanda Emén; [2019]
  Nyckelord :joint repositioning sense; proprioception; styrkelyft; tyngdlyftning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk träning betyder rörelse av kroppen som kräver energi. Muskelstärkande träning är en del inom fysisk träning. Två idrotter inom detta område är tyngdlyftning och styrkelyft, där båda har som mål att lyfta så tungt som möjligt med skivstång. LÄS MER

 3. 3. Är SJ på rätt spår? : En kvalitativ studie om SJs normkritiska reklamkampanj och hur den tas emot av två generationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Brännström; Amanda Larsson Westin; [2019]
  Nyckelord :SJ; campaign; norm breaking; stereotype; interview;

  Sammanfattning : For companies and organizations there's an ongoing battle to maintain reputation, by actively taking a stance in the public debate companies and organizations maintain their position on the market. SJ, Statens Järnvägar, is a Swedish train operating company owned by the Swedish state. LÄS MER

 4. 4. Drugs of the Future - Bispecific Antibodies : An investigaion of future development needs

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Carl Fabian Svahn; Anisha Khan; Amanda Wahlsten; Terese Larsson; Therese Koivula; Thomas Andersson; [2019]
  Nyckelord :bispecific; antibodies; antibody; production; preclinical; clinical; development; knob-into-hole; Duetmab; crossmab; beat; orthogonal; fab;

  Sammanfattning : This report reviews the field of bispecific antibodies, artificially engineered antibodies thathave the ability to bind two or more different antigen simultaneously. Historical as well asrecently developed techniques are demonstrated, together with formats in preclinical andclinical development. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter för fekalt diagnostiskt test för inflammatory bowel disease hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Larsson; [2019]
  Nyckelord :IBD; hund; mikrobiom; diagnostiska metoder; fekalt prov; kronisk tarminflammation;

  Sammanfattning : IBD är en förkortning för inflammatory bowel disease vilket innebär att patienten har inflammation i tarmen och kan få gastrointestinala symtom såsom kräkningar, diarré och illamående. Idag finns inga snabba och enkla diagnostiska metoder för IBD. LÄS MER