Sökning: "Amanda Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Amanda Larsson.

 1. 1. “Jag vill ha mer än bara en försmak…” : En kvalitativ studie om sexuella rättigheter och fysisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Disability; Sexuality; Asexuality; Sexual facilitation; Self-image; Gender; Sexual rights; Crip theory.; Funktionsnedsättning; Sexualitet; Asexualitet; Sexuell facilitering; Könsidentitet; Sexuella rättigheter; Crip teori.;

  Sammanfattning : Being viewed as a sexual being is perhaps not something often considered by most able-bodied people. Yet, lacking that kind of consideration is not a luxury that people with physical impairments naturally get. LÄS MER

 2. 2. Vart är vi på väg? : En kvalitativ studie av strategiska ledares möjlighet att planera inför framtiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Amanda Larsson; Elinor Arnstedt; [2021]
  Nyckelord :Scenario planning; digitalization; decision theory; strategic leadership; Scenarioplanering; digitalisering; beslutsteori; strategiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ledare behöver ofta ta ställning till och hantera nya digitala verktyg. Oftast faller de företag som inte hänger med i digitaliseringens snabba svängar mellan stolarna. Även ledarskapet genomgår en omvandling i och med digitaliseringen. LÄS MER

 3. 3. Not Just War, But A Just War : Individual rights versus the collective good in just cause for war

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Amanda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Just War Theory; Islamic Jihad tradition; Alan Gewirth; Expansive War;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Användning av gröna obligationer som finansieringsform för klimatanpassning : Utifrån ett kommun- och investerarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Amanda Larsson; Hanna Sjölin; [2021]
  Nyckelord :green bonds; sustainable investments; climate adaptation; funding tools; Swedish municipalities; gröna obligationer; hållbara investeringar; klimatanpassning; finansieringsverktyg; svenska kommuner;

  Sammanfattning : Gröna obligationer har fått växande uppmärksamhet på marknaden för hållbara investeringar under de senaste decennierna. Finansieringsformen blir alltmer utbredd världen över och användningen förväntas öka ytterligare. LÄS MER

 5. 5. Vikten av patientinformation inför en MR-undersökning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Helena Alexandersson; Amanda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Magnetic resonance imaging; questionnaires; communication; patient; information; appointment letter; experience; Professional patient relation; Magnetkameraundersökning; frågeformulär; kommunikation; patient; information; mötesbrev; erfarenhet; personal-patient relation;

  Sammanfattning : Inledning: Bristfällig information till patienterna inför en MR-undersökning kan leda till att patienterna blir nervösa, stressade och känner obehag och därmed uteblir från bokade tider eller väljer att avbryta sina undersökningar i förtid. Med en tydlig information till patienten innan MR-Kaundersökningen startar ökar det patientens förståelse inför besöket. LÄS MER