Sökning: "Amanda Leima"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Leima.

  1. 1. Dagvattenhantering vid flaskhalsområden : Klimatförändringar och vägen mot hållbar dagvattenhantering i Bollnäs

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

    Författare :Linnéa Jonsson; Amanda Leima; [2020]
    Nyckelord :stormwater; climate change; bottlenecks; stormwater management; dagvatten; klimatförändring; dagvattensystem; flaskhalsar;

    Sammanfattning : Flooding from extreme rainfall is already taking place today in Sweden's urban areas. In order tocreate sustainable stormwater management that reduces the risk of flooding, various factorsshould be taken into account such as the choice of method for management. Bottlenecks in thestormwater system mean wells with undersized outlet pipes. LÄS MER