Sökning: "Amanda Lidström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Amanda Lidström.

 1. 1. Vietnamese nursing students’ knowledge and attitudes to hospital-acquired infections and hygiene guidelines : An empirical cross-sectional study

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Amanda Landström; Marie Lidström; [2016]
  Nyckelord :Hospital-acquired infections; knowledge; attitudes; hygiene guidelines; Vietnam;

  Sammanfattning : Title: Vietnamese nursing students’ knowledge and attitudes to hospital-acquired infections and hygiene guidelines. Background: Increased hospital-acquired infections are a global concern. Compliance to hygiene guidelines is essential to prevent infections in health care. LÄS MER

 2. 2. Stationsalternativ för en framtida höghastighetsbana : En simuleringsstudie av spårlösningar och trafikeringsförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Malin Jakobsson; Amanda Lidström; [2016]
  Nyckelord :Höghastighetståg; kapacitetsanalys; SimEvents; järnvägsstation;

  Sammanfattning : The demand of rail travel and transport of goods by train has increased significantly in Sweden during the last decades. Due to the high utilisation level, significant capacity shortages is nowadays common on numerous lines within the railway system causing substantial delays and low punctuality. LÄS MER

 3. 3. Cash is no longer king : En studie av införandet av kontaktlös betalning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Udd-Peterson; Amanda Lidström; [2015]
  Nyckelord :Porters fem konkurrenskrafter; Teknologiacceptansmodellen; Varumärkesutvidgning; Kontaktlös betalning; Betalsystem;

  Sammanfattning : Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle medför ständig utveckling av nya betaltjänster. En sådan är kontaktlös betalning vilken innebär att användaren endast behöver svepa kortet i luften över kortterminalen för att betala. ICA Banken är under maj 2015 först ut i Sverige att lansera bankkort med kontaktlös betalfunktion. LÄS MER

 4. 4. Providing tenants with solar electricity

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Olivia Dahlquist; Max Hamrén; Amanda Lidström; [2015]
  Nyckelord :Solar; energy; electricity; tenants; systems;

  Sammanfattning : In later years the interest for solar cells has increased in Sweden. Even so, the attractiveness to integrate solar cells to buildings becomes attenuated due to regulations and taxes, which complicate the process. LÄS MER