Sökning: "Amanda Liljevall"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Amanda Liljevall.

 1. 1. Mind The Gap Between Your Intelligence And Choice Architecture

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Liljevall; Emelie Lillskog; [2023-07-03]
  Nyckelord :Cookie consent notices; cookie banner; choice architecture; consumer choice behaviour; general data protection regulation; GDPR; online privacy; web content analysis;

  Sammanfattning : Digital footprints of online behaviour are now possible to gather through the use of cookies. As a result, consumer activities once considered private are now monitored and used by online businesses and marketers, providing them with information about who we are, what we think, and what we like. LÄS MER

 2. 2. ESG-betyg, en faktor som påverkat handelsvolymen i svenska börsnoterade bolags aktier under Covid-19?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Liljevall; Malvina Martinsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :ESG; handelsvolym; corporate sustainability; Covid-19;

  Sammanfattning : This study examines whether ESG score has affected trading volume in Swedish stocks during the Covid-19 pandemic through a quantitative method. A growing importance for environment and social responsibilities has led to companies and investors embracing a more sustainable behavior, why the impact of ESG score on investors behavior is of interest. LÄS MER

 3. 3. Banners på bloggar-en studie om hur bloggens trovärdighet kan smitta av sig på en banner placerad därpå

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martina Lövgren; Sara Liljevall; Amanda Tingström; Anna Philipson; [2008]
  Nyckelord :Personlig blogg; banner; trovärdighet; Internetreklam; mediebild; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser att utreda relationen mellan en blogg och en banner placerad därpå, samt söka efter ett eventuellt samspel där trovärdigheten i en blogg smittar av sig på bannern. I diskussionen kommer det även att utvecklas ett resonemang kring vad som krävs för att en blogg ska vara trovärdig. LÄS MER