Sökning: "Amanda Lindestreng"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Lindestreng.

 1. 1. Matter of justification : A study on how Human Rights NGOs interpret, prioritize and justify human rights

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Amanda Lindestreng; [2018]
  Nyckelord :Human Rights NGOs; Rainer Forst; Justification of human rights; Interpretation; Martha Nussbaum; Prioritization; Michael Ignatieff;

  Sammanfattning : The emergence of Human Rights NGOs continue to influence the practice of human rights domestically and internationally. In connection with this development, as scrutinizers of human rights and human rights violations, the Human Rights NGOs must in turn be scrutinized. LÄS MER

 2. 2. Flyktingkrisen och Sveriges roll som Humanitär Stormakt : En teorianvändande fallstudie om rollkonflikt i svensk politik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Lindestreng; [2016]
  Nyckelord :Role theory; refugee crisis; foreign policy; aid; Swedish government;

  Sammanfattning : .... LÄS MER