Sökning: "Amanda Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Amanda Lindgren.

 1. 1. Acid sulphate soils and its influence on metal concentrations in adjacent water bodies. - A case study from Halland, SW Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amanda Lindgren; [2021-03-10]
  Nyckelord :acid sulphate soils; metal distribution; surface water; climate; physicochemistry;

  Sammanfattning : Acid sulphate soils have been referred to as being among the most harmful soils in the worlddue to their ability to severely decrease the pH of the water, consequently enabling an increasedmetal load to recipient water streams, lakes, groundwater reservoirs and estuaries. The presenceof acid sulphate soils has triggered several fish kill episodes in northern Scandinavia and thesoils are today threatening many of the national environmental goals of Sweden. LÄS MER

 2. 2. Lindgrens vackra pojkar och djärva flickor : En kvalitativ studie av Astrid Lindgrens karaktärer ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Leetmaa; Sofia Strandberg; [2020]
  Nyckelord :genus; grundskola; textanalys; barnlitteratur; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. När livet vänds upp och ner : En kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn, baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Petersson Ellen; Lindgren Amanda; [2020]
  Nyckelord :Barncancer; föräldrar; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar över 300 barn i cancer i Sverige. Trots att forskningen kommit långt dör fortfarande barn i cancer varje år. I samband med ett barns cancerdiagnos står också föräldrar och närstående vid sidan om som i sig genomgår ett stort trauma av ovisshet och maktlöshet inför hur framtiden kommer att utspela sig. LÄS MER

 4. 4. Vardagens övergrepp : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser av vardagsrasism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Amanda Lindgren Derbas; [2018]
  Nyckelord :Everyday racism; stereotyps; racism; prejudice; symbolic interactionism; Vardagsrasism; rasism; symbolisk interaktionism; stereotyper; fördomar;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to study experiences of everyday racism in individuals with overseas cultural backgrounds from outside situations. The study was made with five qualitative interviews. Theories that’s been used are about everyday racism, stereotypes, symbolic interactionism and Cooleys looking glass self. LÄS MER

 5. 5. Du kan aldrig ana vad som hände sen! En kvantitativ innehållsanalys av klickrubriker som ett exempel på kommersialiseringen av nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elsa Kinnerfors; Amanda Lindgren; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this study was to investigate clickbaits as an example of how traditional news media is being commercialized through the movement to online news. The online media demands a more frequently updated material, which results in challenges for the news producers. LÄS MER