Sökning: "Amanda Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Amanda Lundberg.

 1. 1. “If you take the woman from the family for only a week, everything will crumble down.” : An Ecofeminist Perspective on Social Entrepreneurship in Kenya

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Lundberg; Linnéa Lundeborg; [2019]
  Nyckelord :Ecofeminism; Social Entrepreneurship; Kenya; Case study; Ethnographic Study; ASAL land;

  Sammanfattning : The Kenyan society is patriarchal, has an alarming rate of deforestation where rural farmers, especially women, are highly affected by climate change. There is little research on companies operating in dry areas with a mission to address poverty, ecology and women. LÄS MER

 2. 2. ”Syftet är språket, utveckling av språket och läsförståelse” : Sju lärares tankar och arbetssätt kring högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Lundberg; Linnea Belinki; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; läsförståelse; läsförståelsestrategier; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att tydliggöra hur sju lärare i förskoleklass samt årskurs 1 – 3  arbetar med högläsning som pedagogiskt redskap och hur de tänker kring arbetet med högläsning i klassrummet. Metoderna som valdes för att uppnå studiens syfte var observation och intervju. LÄS MER

 3. 3. Critical factors when implementing Lean practices and Lean distribution for a micro company in the start-up phase

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Amanda Ivars; Mathias Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Lean; Micro Company; Start-up; Distribution Strategy; Implementation of Lean; SME; Logistics; JIT;

  Sammanfattning : The aim for this study is to identify the critical factors for an implementation of Lean for a micro company in the start-up phase, as well as to identify which Lean practices that are most applicable for a distribution strategy in a micro company. The aim was divided into two research questions: • RQ1: Which factors of a Lean implementation is critical for a producing micro company in the start-up phase? • RQ2: How applicable are lean tools and practices for a micro company’s distribution strategy? The research approach used to answer the aim and research questions were a literature review and a case study. LÄS MER

 4. 4. Mötet med äldre utsatta för övergrepp - En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Lindström; Johanna Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; Sjuksköterska; Upplevelse; Äldre; Övergrepp; Övergrepp mot äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övergrepp mot äldre förutses bli ett växande problem i global utsträckning då befolkningen blir äldre. Forskningen gällande övergrepp mot äldre är inte lika omfattande som andra former av övergrepp till exempel mot barn eller kvinnor. LÄS MER

 5. 5. "Ett litet skrapsår - Vad gör det, barn måste få röra på sig" : Förskollärares uppfattning om barns motoriska utveckling i utomhusmiljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Amanda Lundberg; Emelie Sonesson; [2018]
  Nyckelord :Barns motoriska utveckling; Förskola; Förskollärare; Kognitiv utveckling; Kommunikation; Utomhusmiljön;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattning om utomhusmiljöns betydelse på förskolan för barns motoriska utveckling. Samt en beskrivning på hur förskollärare önskar hur deras utomhusmiljö var uppbyggd på förskolan. För att besvara syftet genomfördes sex kvalitativa intervjuer med förskollärare. LÄS MER