Sökning: "Amanda Mörth"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Mörth.

 1. 1. Vården som ges till kvinnor med bröstabscess postpartum – en journalgranskning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Mörth; Maria Modig; [2019-02-01]
  Nyckelord :Amning; bröstabscess; barnmorska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstabscess är en komplikation som drabbar 0,1 - 0,4 % kvinnor postpartum varje år i Sverige. Behandlingen utförs med nålpunktion eller dränage utifrån abscessens storlek som fastställs med ultraljud. Kvinnan ska uppmuntras till att fortsätta amma under behandling för att underlätta läkning och tillgodose barnet med näring. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans reflektioner kring bemötande avpatienter med psykiatrisk sjukdom inom somatisk vård.

  Kandidat-uppsats, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amanda Mörth; Sofie Svensson; [2013]
  Nyckelord :Sjuksköterska; reflektioner; bemötande; psykiatrisk sjukdom; somatisk vård;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans reflektioner kring bemötande av patienter som har eller haft en psykiatrisk sjukdom, inom somatisk vård. Sjuksköterskans reflektioner kring bemötande med en psykiatrisk patient inom somatisk vård innefattade tre centrala begrepp såsom sjuksköterskornas upplevelser, sjuksköterskornas strategier och kunskapens påverkan. LÄS MER