Sökning: "Amanda Marin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Amanda Marin.

 1. 1. Att vårda patienter med smärta

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Rådeström; Annie Papava Marin; [2020]
  Nyckelord :Patient; Sjuksköterskeperspektiv; Smärtuppfattning; Smärta; Utmaningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter upplever att tydlig kommunikation och information är av vikt vid smärthantering. Vissa patienter är nöjda med behandling och bemötande. Andra patienter upplever brist på tillit när vårdpersonal inte anses vara genuint intresserade samt upplevs förringa smärtupplevelsen. LÄS MER

 2. 2. Den eocena Furformationen i Danmark : exceptionella bevaringstillstånd har bidragit till att djurs mjukdelar fossiliserats

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Amanda Becker Jensen; [2017]
  Nyckelord :exceptionell bevaring; Furformationen; fossil; tafonomi; Konservat-lagerstätte; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Furformationen i Danmark är en 54 miljoner år gammal Konservat-lagerstätte med ett rikt register av exceptionellt bevarade fossil. Den unika bevaringen bidrar med information som vanligtvis inte förekommer i det fossila arkivet, såsom mjukdelar. Från Furformationen är mjukdelar som hår, hud, fjädrar och ögon kända. LÄS MER

 3. 3. Betydelse av fysisk aktivitet för den mentala hälsan : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Marin; Alicia Forsman; [2015]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; mental hälsa; träning; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mental ohälsa är ett växande hälsoproblem i dagens samhälle och framförallt ökar förekomsten av depression och ångest, vilket grundar sig i en stress att ständigt prestera efter samhällets krav. Begreppet hälsa definierades utifrån olika teorier och perspektiv med utgångspunkt i Nordenfelt, Antonovsky och Gadamers skilda teorier om begreppet hälsa, där det förklaras hur fenomenet kan uppnås på individnivå. LÄS MER

 4. 4. Hav och Strand : stenteknologi och marin anpassning på Gotland under Senboreal/Tidigatlantisk tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Karn; [2012]
  Nyckelord :Mesolithic Marine hunter-gatherers technology Gotland;

  Sammanfattning : The essay circulates around the technological analysis of flint material from four localities around the Baltic Sea basin. The analysis was created to investigate the question of where the first Gotlandic settlers originated from and to give clues about the colonization process. LÄS MER