Sökning: "Amanda Nordin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Amanda Nordin.

 1. 1. Brexit's effect on UK ADRs

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Amanda Hellström; Felicia Nordin; [2019]
  Nyckelord :American Depositary Receipts; Brexit; Abnormal returns; Event study; Difference-in-differences;

  Sammanfattning : On June 23rd 2016, the United Kingdom (UK) voted to leave the European Union, resulting in what is often referred to as Brexit. The day after the vote, the British pound (GBP) declined to the lowest level against the US dollar in 30 years and the FTSE 100 lost around GBP 85 billion. LÄS MER

 2. 2. Hejdå revision, hejdå redovisningskvalitet? : En kvantitativ studie om frivillig revision och redovisningskvalitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Johannes Ericson; Amanda Morin; Fredrik Nordin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ledarskap för medarbetares kompetensutveckling : En kvalitativ studie om hur ledare kan stimulera medarbetares vilja till kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Clara Nordin Andersson; Amanda Lundstedt; [2018]
  Nyckelord :transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; kompetensutveckling; kommunikation; motivation;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur ledare arbetar för att påverka medarbetare till att vilja kompetensutvecklas samt vilka organisatoriska villkor som ledare uppfattar styr kompetensutvecklingsinsatser. En kvalitativ forskningsstrategi har tillämpats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Stort och smått i 3D : En utvärdering av virtuella avprovningar som metod för verifiering av gradering av herrplagg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amanda Nordin; [2016]
  Nyckelord :3D; Virtuell avprovning; Gradering; Storlekar; Herrplagg;

  Sammanfattning : När ett nytt plagg utvecklas provas det oftast av endast i grundstorlek, trots att det ska produceras i flera storlekar. På grund av detta är det svårt att veta om plaggets passform kommer att se likadan ut i alla storlekar. LÄS MER

 5. 5. Air rights - A study of urban ropeways from a real estate law perspective

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Amanda Sterner Nordin; [2016]
  Nyckelord :Urban ropeways; aerial tramways; gondolas; public transport; three-dimensional property formation; easement; access to the air; aerial rights; Urbana linbanor; kabinbanor; gondolbanor; kollektivtrafik; tredimensionell fastighetsbildning; markåtkomst; servitut; rättigheter till luftutrymmet;

  Sammanfattning : Ropeways and cable cars are a means of transportation in the air, which is best known for transporting goods and people across natural obstacles such as lakes, mountains and valleys. Ropeways are tightly associated with alpine areas, but in recent years, a new use has emerged for ropeways. LÄS MER