Sökning: "Amanda Nylander"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Amanda Nylander.

 1. 1. Kontinuerlig studie- och yrkesvägledning i grundskolan : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser av kontinuerlig studie- och yrkesvägledning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Eylem Yilmazer; Amanda Nylander; [2022]
  Nyckelord :kontinuerlig studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. DET ÄR VI SOM GÖR VERKSAMHETEN - Medarbetares upplevelser och erfarenheter av projekt och implementeringsprocesser inom äldreomsorgen i offentlig förvaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Amanda Nylander; [2021-06-30]
  Nyckelord :Offentlig Förvaltning; Medarbetare; New Public Management; Byråkrati; Implementeringsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka implementeringsprocesser vid projekt utifrån ett medarbetarperspektiv. Studien har genomförts för att redogöra för medarbetares upplevelser, erfarenheter och syn på implementeringsprocessen och genomförande av projekt i vård- och omsorgsförvaltningen, äldreomsorgen i en kommunal organisation Max Webers byråkratiteori och New Public Management som organisationsform har använts som teoretiskt ramverk för att analysera empiri. LÄS MER

 3. 3. Den komplexa hållbarheten - En studie om relationen mellan säsongsturism och hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Amanda Nylander; Maja Brynteson; [2020]
  Nyckelord :Säsongsturism; Säsongsproblematik; Hållbar utveckling; Social hållbarhet; Ekonomisk hållbarhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån turismens aktörers perspektiv undersöka relationen mellan säsongsturism och hållbarhet. Genom exemplet Sydöstra Skåne med Österlen (hädanefter benämnt som Österlen) illustreras komplexiteten i denna relation. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring på sociala medier: : Hur kan sociala medier hjälpa Kristinehamn med att stärka sitt varumärke samt attrahera fler besökare?

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Amanda Nylander; [2016]
  Nyckelord :Turism; Marknadsföring; Internet; Sociala medier; Word of Mouth;

  Sammanfattning : Kristinehamn, en mindre ort belägen vid Vänerns nordöstra skärgård, en plats med många resurser  i den lokala naturen och kulturen. En plats med stora möjligheter och utvecklingspotential till att bli en mer välbesökt destination. LÄS MER

 5. 5. De oupptäckta vägarna : En studie om mindre tätorters väg till framgång

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Lovina Lövqvist; Sandra Strömmen; Amanda Nylander; [2016]
  Nyckelord :Marknadsföringsstrategier; attraktiv besöksort; förlängd vistelse;

  Sammanfattning : Kristinehamn likt många andra mindre till medelstora turistdestination har idag kommit att ställas inför en del problematiska aspekter. Idag används olika typer av marknadsföringsstrategier som ska ligga till grund för att locka turisten till destinationen. Ändå tycks inte Kristinehamn vara turistens primära besöksmål. LÄS MER