Sökning: "Amanda Nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Amanda Nyström.

 1. 1. Humanitär hjälp och människosmuggling - Straffbar humanitet i utlänningslagen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Nyström Eklund; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; människosmuggling; straffbar humanitet; humanitär hjälp; utlänningslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Konflikten i Syrien har resulterat i en av de största flyktingkatastroferna på senare tid. I brist på lagliga flyktvägar till Europa, tvingas flyktingar anlita människosmugglare för att fly krig i sitt hemland. De tvingas ofta betala stora summor pengar för den riskfyllda resan över Medelhavet och vidare genom Europa. LÄS MER

 2. 2. Renommésnyltning enligt generalklausulen - En win-win situation för en snyltare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Nyström; [2016]
  Nyckelord :civilrätt; företagsekonomi; marknadsrätt; renommésnyltning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Branding är en stor business i dagens affärsvärld. Termen används för att beskriva ett företags varumärkeskapitalsuppbyggande åtgärder. Det varumärkeskapital som byggs upp via brandingåtgärder utgör numera ofta en av ett företags mest betydande tillgångar. LÄS MER

 3. 3. Jag är inte han eller hon längre : En litteraturstudie om hur transpersoner upplever mötet med sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Meiyi Tseng; Amanda Nyström; [2016]
  Nyckelord :Transpersoner; Upplevelse; Bemötande; Mötet och Sjukvården;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste årtionde har antalet ansökningar gällande könsbyte ökat i Sverige. Personer som identifierar sig som det motsatta könet, transpersoner, kan oftast ses som en utsatt patientgrupp. LÄS MER

 4. 4. Skatterättsligt företrädaransvar : Ett nödvändigt intresse för staten?

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Nyström; [2014]
  Nyckelord :Skatterätt; företrädaransvar; personligt betalningsansvar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. “Det är dags att vi ser våldet i nära relationer som ett mänskligt problem” : En kvalitativ studie om hur våld i nära relationer konstrueras i massmedia

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten

  Författare :Amanda Björk; Lisa Nyström; [2014]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Socialkonstruktionism; Kvalitativ innehållsanalys; Debattartiklar; Socialt problem; Maskulinitet; Femininitet; Aktörskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur våld i nära relationer konstrueras i den politiska debatt som äger rum i massmedia. För att kunna genomföra detta har vi valt ut och analyserat 25 debattartiklar. Studiens analysmetod utgörs av den kvalitativa innehållsanalysen med en deduktiv ansats, och gör således studien kvalitativ. LÄS MER