Sökning: "Amanda Reneby"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Reneby.

 1. 1. Post-harvest losses in fruit supply chains : a case study of mango and avocado in Ethiopia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Susanna Humble; Amanda Reneby; [2014]
  Nyckelord :avocado; Ethiopia; mango; post-harvest losses; supply chain management; value chain analysis;

  Sammanfattning : Food insecurity is a great problem worldwide and Ethiopia is one of the sub-saharan countries that are suffering from poverty and food insecurity and a large part of the population are living in a state of undernourishment. To reduce these problems, a successful horticulture production can be an important factor. LÄS MER

 2. 2. Tillväxt i lantbruksföretag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Maria Fridholm; Amanda Reneby; [2012]
  Nyckelord :tillväxt; tillväxthinder; diversifiering; lantbruk;

  Sammanfattning : En fjärdedel av lantbruksföretagen klassas som tillväxtföretag och ingen av produktionsgrenarna växtodling, griskött, nötkött eller mjölk når sådan lönsamhet att det på lång sikt bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning. Den låga tillväxten kan på lång sikt innebära att alternativ sysselsättning blir intressant för många lantbruksföretag, samt att intresset att ta över vid generationsskifte minskar. LÄS MER