Sökning: "Amanda Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Amanda Samuelsson.

 1. 1. Fånga barns uppmärksamhet imusikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefin Samuelsson; Amanda Liljenberg; [2021]
  Nyckelord :Fånga; förskola; musik; musikundervisning; uppmärksamhet;

  Sammanfattning : I föreliggande studie fokuserar vi på att undersöka och analysera hur förskollärare gör för att fånga barnen och under en längre tid bibehålla barns uppmärksamhet under en musikstund. Studien är baserad på en kvalitativ metod med videoobservationer som metod. LÄS MER

 2. 2. Tvångsvård av gravida missbrukare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Pragmatiska och hedoniska egenskapers betydelser för användarupplevelsen av Netflix navigationssystem : en studie gjord på streamingtjänsten Netflix baserad på användartester och AttrakDiff

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sanna Åfalk; Amanda Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Användarupplevelse; pragmatik; hedonik; navigationssystem; användbarhet; Netflix; streamingtjänst;

  Sammanfattning : Due to the increased consumption of video streaming services, the user’s requirements increase, which strengthens the demands on the services and requires a well-functioning navigation system. This study aims to examine the user experience (UX) of the navigation system on the streaming service Netflix. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter hos sjuksköterskor inom barnhälsovården av att möta föräldrar till barn med övervikt

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Amanda Samuelsson; Yuleidy Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Begreppskartor för att gynna matematikundervisningen - ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofie Nilsson; Amanda Sköldbäck; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Begreppskartor; Motivation; Självbestämmandeteorin; Lärande;

  Sammanfattning : Arbetet som följer syftar till att undersöka hur elever kan uppfatta verktyget begreppskartor i matematikundervisningen. Undersökningen tar sin utgångspunkt i frågeställningen: Hur påverkar ett arbete med begreppskartor i matematikundervisningen elevers motivation? Inledningsvis följer en litteraturöversikt kring tidigare forskning inom områdena begreppskartor och den kognitiva teorin. LÄS MER