Sökning: "Amanda Schreiber"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Amanda Schreiber.

 1. 1. Vägen till chefskap i fem faser. En kvalitativ studie om kvinnors och mäns karriärupplevelser ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Schreiber; Sonia Kamrani; [2022-02-16]
  Nyckelord :Isärhållande mellan könen; chefskap; kvinnlig karriär; maktstrukturer; självdisciplin; normaliseringsprocess;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka kvinnors och mäns upplevelser av genussystem på arbetsplatsen och dess påverkan under deras resor till sina chefspositioner. Sverige är ett land som kommit långt inom jämställdhet, 2019 blev vårt land utsett till det mest jämställda landet i EU. LÄS MER

 2. 2. Catching the Audiowave: A study on the audiobook's effect on Swedish publishing houses

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Amanda Johansson; Tobias Schreiber; [2021]
  Nyckelord :Audiobooks; Publishing industry; Institutional Logics; Disruptive Technology; Legitimacy;

  Sammanfattning : Through a qualitative study, this thesis aims to investigate how Swedish publishers have managed the adoption of the disruptive audiobook innovation. Semi-structured interviews were held with nine managers in Swedish publishing houses. LÄS MER

 3. 3. Ett yrke i förändring? : En kvalitativ textanalys över folkbibliotekariens identitet på dagens folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Amanda Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Benämning; folkbibliotekarie; identitet; kvalifikation; Schreiber; textanalys; Ørom;

  Sammanfattning : The problem of today’s public librarians is that no one really knows their identity, they try to be everything for everyone, which makes their identity fuzzy and confusing for both librarians but also for the librarian visitors. The purpose of this paper named “A profession in change? A qualitative text analysis of the identity of the public librarians on today’s public libraries”, was to investigate the current identity of the public librarian at the public libraries today in order to have a better understanding of what their identity is. LÄS MER