Sökning: "Amanda Sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Amanda Sjöberg.

 1. 1. Släpp kontrollen, inte ansvaret! : En studie om förskollärares perspektiv på barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Birkegård; Sanna Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :barn; demokrati; inflytande; förskolan; förskollärare;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om barns inflytande i förskolan. Syftet med studien är att öka kunskapen om hur barns inflytande förstås och genomförs i förskolans verksamhet. Syftet är vidare att särskilt fördjupa kunskapen om hur förskollärare definierar begreppet samt att analysera hur deras arbete relateras till det. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av förvärvade relationer -En studie av svenska börsföretags redovisning av kund- och leverantörsrelationer vid rörelseförvärv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Liesén; Amanda Sjöberg; [2017-07-05]
  Nyckelord :Kundrelationer; Leverantörsrelationer; Rörelseförvärv; Immateriella tillgångar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning av kund- och leverantörsrelationer vid rörelseförvärv är ett område där regelverket möjliggör att subjektiva bedömningar ligger till grund för redovisningen. Samtidigt blir relationer alltmer nödvändigt för att kunna konkurrera i dagens företagsklimat. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av bedsiderapportering : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amanda Sjöberg; Gavia Beverskog; [2017]
  Nyckelord :Bedside report; participation; information; experience; Bedsiderapportering; delaktighet; information; upplevelse;

  Sammanfattning : Bedsiderapportering är ett relativt nytt rapporteringssystem i Sverige, som innebär att överrapporteringen mellan förmiddagssjuksköterskan och kvällssjuksköterskan sker inne hos patienten. Syftet med studien var att undersöka patienternas upplevelse av rapporteringsmodellen samt belysa eventuella förbättringsområden. LÄS MER

 4. 4. Smart street lighting : The advantages of LED street lighting and a smart control system in Uppsala municipality

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Inga Sjöberg; Amanda Gidén Hember; Carolina Wallerström; [2017]
  Nyckelord :Street lights; lights; LED; armature; LED armature; smart control system; control system; Philips; CityTouch; Sala kommun; Uppsala kommun; Sala-Heby Energi; energy savings; street light system; CO2; carbon dioxide savings; LED; gatubelysning; gatubelysningssystem; armatur; LED armatur; smart styrsystem; styrsystem; energibesparing; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to examine how LED street lights and a smart street light control system can reduce the energy consumption, costs and in extension the CO2 equivalents in a geographically delimited area. In 2015 the municipality of Sala installed LED armatures connected to a smart control system in the whole municipality. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av långa väntetider på akutmottagning : Ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alice Hallner; Amanda Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :akutmottagning; patient; upplevelse; miljö; helhetssyn; väntetid;

  Sammanfattning : Det här är en litteraturstudie som baseras på åtta vetenskapliga artiklar, vars syfte är att ta reda på patienters upplevelser av sin väntetid på akutmottagning. 2 av artiklarna är kvantitativa och resterande av kvalitativ metod. Fribergs (2017, ss. 141-151) modell ligger till grund för upplägget av studien. LÄS MER