Sökning: "Amanda Sjögren"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Amanda Sjögren.

 1. 1. Fokuserar på vårduppgiften istället för vårdbehovet : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskans erfarenheter av palliativ vård till patienter i livets slutskede på slutenvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sjögren Amanda; Emilia Håkansson; [2022]
  Nyckelord :erfarenheter; förbiseende av behov; miljö; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Det finns ett stort behov av palliativ vård och ökar i takt med att befolkningen blir äldre. Palliativ vård beskrivs som en aktiv vård där människan ses som en helhet. Vården av personer i livets slutskede sker till stor del på slutenvårdsavdelningar. LÄS MER

 2. 2. FEM simulering av spricka i biologisk vävnad

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Amanda Sjögren; Ameer Yousif; [2022]
  Nyckelord :FEM; Hållfasthetslära; COMSOL; Biologisk vävnad;

  Sammanfattning : Syftet i denna studien var att ta fram en metod för att simulera spricktillväxt i enbiologisk vävnad med hjälp av FEM programmet COMSOL. Målet är att ta undersökaom COMSOL är lämpligt för sådana simuleringar samt att parametrarna som togsfram med metoden ska kunna användas för ytterligare simulationer av sammamaterial. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under sitt första år som legitimerad sjuksköterska : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Malin Kristina Sjögren; Amanda Stjernström; [2020]
  Nyckelord :Adaptation; experiences; newly graduated nurses; transition; Anpassning; erfarenhet; nyutexaminerade sjuksköterskor; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket anses vara viktigt, där erfarenhet utvecklas över tid. Det finns flera förväntningar på sjuksköterskan från patienter, kollegor, anhöriga och den framtida sjuksköterskan. Arbetssituationen kan vara utmanande, med förändrade och varierande arbetsuppgifter. LÄS MER

 4. 4. Från en “jag” till “vi” organisation : En kvalitativ intervjustudie om organisationskultur och ledarskap, utifrån ledare- och medarbetares perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sanna Sjögren; Amanda Niklasson; [2020]
  Nyckelord :Organizational culture; leadership; transformal leadership; transactional leadership; alteration; Organisationskultur; ledarskap; transformellt ledarskap; transaktionellt ledarskap; förändring;

  Sammanfattning : Organizational culture is itself a phenomenon, affecting several dimensions within an organisation, such as norms, values and expectations. Previous research has shown that leadership is linked to organizational culture, as leadership influence can change the effort of employees in the organization as well as their values and beliefs. LÄS MER

 5. 5. Förändras förekomsten av resultatmanipulering vid frivilligt byte av revisor? : En kvantitativ studie på svenska onoterade företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Nilsson Sjögren; Emelie Woldoff; [2019]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; Diskretionära periodiseringar; Revision; Frivilligt revisorsbyte; Onoterade företag; Modifierade Jones-modellen;

  Sammanfattning : Noterade företag omfattas av obligatoriskt revisorsbyte, vilket onoterade företag inte gör. Revisorsbyte och dess påverkan på resultatkvalitet har främst studerats i noterade företag, vilket är anmärkningsvärt med tanke på den omfattande mängd onoterade företag som finns. LÄS MER