Sökning: "Amanda Sjöström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Sjöström.

  1. 1. ”Vill du verkligen dela det där?” : En studie om integritetsmedvetenhetsökande funktionalitet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

    Författare :Amanda Sjöström; Calle Olsson; [2016]
    Nyckelord :privacy; integritet; privacy awareness; integritetsmedvetenhet; privacy; integritet; privacy awareness; integritetsmedvetenhet;

    Sammanfattning : De största sociala medierna saknar funktionalitet för att hjälpa användarna göra ett medvetet val när de delar personlig information. Det behövs stödjande funktionalitet för användaren så att hen inte delar mer än hen är bekväm med. LÄS MER