Sökning: "Amanda Sterner"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Amanda Sterner.

 1. 1. Det är omodernt att dricka mjölk : En fallstudie om unga konsumenters attityder gentemot Oatlys reklamkampanj “Spola mjölken"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Amanda Sterner; Karolina Bjernefalk; [2020]
  Nyckelord :Oatly; advertising; attitude; consumer; trademark; greenwashing; Oatly; reklam; attityd; konsument; varumärke; greenwashing;

  Sammanfattning : Studien handlar om företaget Oatly och deras senaste kampanj “Spola mjölken”. Företaget, samt kampanjen, lägger ett stort fokus på miljön i marknadsföringen av sina produkter. Deras strategiska kommunikation har väckt en debatt kring kampanjens trovärdighet och deras miljöargument. LÄS MER

 2. 2. Air rights - A study of urban ropeways from a real estate law perspective

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Amanda Sterner Nordin; [2016]
  Nyckelord :Urban ropeways; aerial tramways; gondolas; public transport; three-dimensional property formation; easement; access to the air; aerial rights; Urbana linbanor; kabinbanor; gondolbanor; kollektivtrafik; tredimensionell fastighetsbildning; markåtkomst; servitut; rättigheter till luftutrymmet;

  Sammanfattning : Ropeways and cable cars are a means of transportation in the air, which is best known for transporting goods and people across natural obstacles such as lakes, mountains and valleys. Ropeways are tightly associated with alpine areas, but in recent years, a new use has emerged for ropeways. LÄS MER

 3. 3. 1325(2000) - a norm breaking resolution?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Desirée Sterner; Amanda Backman; [2015]
  Nyckelord :United Nations peacekeeping operations; United Nations Security Council; sexual violence; gender; women; resolutions; 1325 2000 ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The United Nation Security Council (UNSC) resolution 1325(2000) could be portrayed as a revolutionary resolution with its focus on women and their role in conflict. No matter how important the resolution may be, it is of great importance to see if the United Nations live by their own rules - and uses 1325(2000) as a framework for their succeeding resolutions - or if it is just empty rhetoric. LÄS MER

 4. 4. Allmänna lämplighetsvillkor vid fastighetsbildning: En rättsfallsstudie

  M1-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Amanda Sterner Nordin; [2013]
  Nyckelord :Property formation; suitability; court case study; Fastighetsbildning; lämplighet; rättsfallsanalys;

  Sammanfattning : Denna rapport syftar till att utreda och klargöra de allmänna lämplighetsvillkoren vid fastighetsbildning (som finns beskrivna i 3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen) och hur denna paragraf ska tolkas vid lämplighetsprövning.Detta har gjorts genom en rättsfallsstudie, där fokus lagts på hur paragrafen har tolkats i rättspraxis. LÄS MER

 5. 5. ”Ack, alla dessa röster!” – En kvalitativ analys av hur stereotyper för manligt och kvinnligt kommuniceras i podcastmediet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Sterner; [2012]
  Nyckelord :Stereotyper; Genus; Diskurs; Medietexter; Normer; Maskulinitet; Femininitet; Sexualitet; Offentlighet; Podcasts; C O Hannah Amanda; Filip och Fredriks podcast; Alex Sigges podcast; Social Sciences;

  Sammanfattning : Jag har i denna uppsats studerat hur stereotyper för manligt och kvinnligt kommuniceras i tre av de podcastprogram som under hösten 2012 tillhörde Sveriges mest nedladdade. De tre program som jag studerat är Filip och Fredriks podcast, C/O Hannah & Amanda och Alex & Sigges podcast till följd av att alla dessa program utgörs av två medverkare av samma kön. LÄS MER