Sökning: "Amanda Sträng"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Sträng.

 1. 1. Läsutveckling och samverkan mellan förskoleklass och årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Sträng; Wenche Nilsen; [2020]
  Nyckelord :förskoleklassen; läsutveckling; samverkan; övergång mellan verksamheter;

  Sammanfattning : Under våra verksamhetsförlagda praktikperioder har våra tankar och intresse riktats mot hur förskoleklass och årskurs 1 arbetar med läsutveckling, hur överlämningsprocessen och samverkan ser ut mellan förskoleklass och årskurs 1 gällande elevernas läsutveckling. Våra erfarenheter av detta har sett väldigt olika ut beroende på vilken skola vi har varit på. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer enligt forskning ökar motivation till läsning i de yngre åren i svenskämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Sträng; Wenche Nilsen; [2019]
  Nyckelord :Klassrumsklimat; läsförebilder; läsintresse; läsning; motivation; textsamtal;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers motivation till ökad läsning i åldrarna sex till nio. Frågeställningen har varit: Vilka faktorer enligt forskning ökar motivation till läsning i de yngre åren i svenskämnet? Vi har valt att utgå från en systematisk sökprocess. LÄS MER