Sökning: "Amanda Strömberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Amanda Strömberg.

 1. 1. Läs- och skrivundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Strömberg; [2022-02-07]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; anpassningar; lärarkompetens; fonologisk medvetenhet; metoder;

  Sammanfattning : En stor del av undervisningen på lågstadiet handlar om läs-och skrivundervisning och enligt skolledningen har elever med svårigheter att uppnå kunskapskraven rätt till särskilt stöd i undervisningen. Lärarens kompetens är viktig för att eleverna skall lyckas i sin läs- och skrivutveckling och deras stöd och resurser till eleverna har en stor påverkan. LÄS MER

 2. 2. Catch it if you can - A bottom-up study about the future for CCS in Sweden, by examining the drivers and barriers for climate strategies of high emitting companies

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Amanda Valfridsson; Bianca Strömberg; [2022]
  Nyckelord :Carbon Capture and Storage; Bioenergy with Carbon Capture and Storage; Climate strategy; Net zero;

  Sammanfattning : Global, as well as Swedish scenarios of how to reach the goals stated in the Paris Agreement all point towards Carbon Capture and Storage (CCS) as a part of the solution. Although several high emitting companies in Sweden pose the opportunities to implement CCS, there are still no full-scale CCS installations in Sweden today. LÄS MER

 3. 3. Hur reagerar investerare på hållbarhetsinformation? : En eventstudie om svenska marknadsreaktioner på ESG-nyheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bianca Strömberg; Amanda Valfridsson; [2020]
  Nyckelord :ESG; Abnormal avkastning; Eventstudie; Hållbarhet; Stockholmsbörse;

  Sammanfattning : Hållbarhet har på senare tid blivit ett allt mer aktualiserat ämne där ett bra hållbarhetsarbete i företag är nödvändigt för att upprätthålla goda intressentrelationer. ESG står för environmental, social och governance och används i investeringssammanhang för att väga in hållbarhetsrisker och -möjligheter tillsammans med finansiella analyser i investeringsbeslut. LÄS MER

 4. 4. Optimering av St1s anläggning med integrering : Vägen till en hållbar utveckling

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johan Zaya; Amanda Strömberg; [2016]
  Nyckelord :St1 Refinery AB; hållbar utveckling; integrering; ny metod; Etanolix;

  Sammanfattning : Många företag och industrier arbetar idag ständigt med att utveckla mindre miljöbelastande sätt att arbeta på, det beror på hårdare lagar och regler än tidigare angående utsläpp till miljön. Företag inventerar mycket resurser på ny forskning och ta fram nya metoder, allt för att bidra till en hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Genus och jämställdhet i 107 barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Mona Ingman; Amanda Strömberg; [2015]
  Nyckelord :Förskola; 1-3 år; pronomen;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt hur utbudet av barnböcker ser ut på sex olika förskoleavdelningar med avseende på genus och jämställdhet. Detta gjordes på fyra olika åldersindelade förskolor, med inriktning mot de yngsta åldrarna 1-3 år. LÄS MER