Sökning: "Amanda Svedung"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Svedung.

  1. 1. Donationer genom innovativa metoder : Vägen till fler företagsgivare för en ideell organisation

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik;

    Författare :Sandra Lagestrå; Michaela Lindeback; Amanda Svedung; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : AbstractPurpose:Innovation contribution• The purpose of this diploma thesis is to develop, for Läkarmissionen, an innovativefundraising method for increasing donations from businesses.Knowledge contributions• The purpose is also to examine how the innovation process could be run in non-profitorganizations. LÄS MER