Sökning: "Amanda Törnqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Amanda Törnqvist.

 1. 1. Vårdandet vid prehospital förlossning : En kvalitativ intervjustudie av ambulanssjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amanda Törnqvist; Helena Wennerbäck; [2021]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; erfarenheter; prehospital förlossning; förlossning; komplikationer; ambulans; utbildning;

  Sammanfattning : De senaste åren har kraven på ambulanssjukvården ökat och i takt med vårdens centralisering står ambulanssjuksköterskan allt oftare inför uppdrag med prehospital förlossning. Uppdraget är förknippat med höga förväntningar på att ambulanssjuksköterskan ska kunna hantera förlossningssituationen. LÄS MER

 2. 2. Handläggning med barnets bästa i fokus : En kvalitativ studie om LSS-handläggares handlingsutrymme i arbetet med personlig assistans för barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :LSS; Discretion; Personal assistance; Social workers; LSS-investigation; Best interest of the child; LSS; Handlingsutrymme; Personlig assistans; Handläggare; LSS-utredning; Barnets bästa;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to understand how five social workers use their discretion the work with "best interests of the child" in investigations concerning personal assistance and thus contribute knowledge about the latitude in relation to the government's legal examination of personal support for children. The study aims to answer questions of how social workers interpret the term “best interest of the child” in relation to the children who are being investigated for the need of personal assistance, how do social workers think about "Personal support for children" based on the child's best interests and what possible risks and opportunities can social workers identify in “Personal support for children” based on their discretion? The study is based on qualitative interviews with five social workers from four municipalities who work with investigations of children with disabilities. LÄS MER

 3. 3. Undervisning i den svenska förskolan : Ämnesinnehåll, makt och vetande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Limerick; Amanda Törnqvist; [2018]
  Nyckelord :Early Childhood Education; Teaching; Foucault; Knowledge; Power; Subject content; Negotiations; Förskoledidaktik; Undervisning; Foucault; Vetande; Makt; Ämnesinnehåll; Förhandlingar  ;

  Sammanfattning : Studien syftar till att genom deltagande observationer undersöka och analysera hur ämnesområden, makt och vetande synliggörs och osynliggörs i förskolans undervisning. Analysen tar en poststrukturalistisk ansats och vi analyserar fyra observationer genomförda med papper och penna. LÄS MER

 4. 4. Stability analysis on a planned Mexican tailings dam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Sofie Törnqvist; Amanda Lindquist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : If mine waste materials are stored in dams, the dams are referred to as tailings dams. Tailings dam failures can lead to massive destruction in nearby areas because of the large amount of water and slurry tailings stored in the dams. Tailings dams are large constructions which therefore endure great stresses. LÄS MER

 5. 5. Konkurrensklausuler i anställningsavtal : med anledning av det nya kollektivavtalet om konkurrensklausuler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Eriksson Törnqvist; [2016]
  Nyckelord :Arbetsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER