Sökning: "Amanda Ternstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Ternstedt.

  1. 1. På lika villkor : En kvalitativ studie om uppfattningar kring ensamkommande barns förutsättningar för god hälsa

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Amanda Ternstedt; [2015]
    Nyckelord :unaccompanied children; childrens health; determinants for health; qualitative method; interviews; ensamkommande barn; barns hälsa; hälsans bestämningsfaktorer; kvalitativ metod; intervjuer;

    Sammanfattning : Sedan 2004 har en stor ökning skett av ensamkommande barn i Sverige och år 2014 kom över 7000 barn hit. Ett ensamkommande barn är ett barn som kommer utan sina föräldrar eller någon som företräder föräldrarna. LÄS MER