Sökning: "Amanda Thynell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Thynell.

 1. 1. Labour market integration in an MNC- Crafting social sustainability from below

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Thynell; Olivia Öjeskär; [2021-06-29]
  Nyckelord :institutional entrepreneurship; social sustainability; multi-scalar; collective change;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. IKEA Foods hållbarhetsarbete -om och hur CSR-aktiviteter kan skapa kundvärde inom IKEA Food

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Thynell; Johanna Björnfot; [2013-09-27]
  Nyckelord :CSR; Consumer social responsibility; grön marknadsföring; värdeskapande för kund; hållbarhet; konsumetbeteende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER