Sökning: "Amanda Wahlström Plantin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Wahlström Plantin.

  1. 1. Candomblé i São Paulo: En dokumentation av besatthetsritualer i São Paulo hösten 2013

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

    Författare :Amanda Wahlström Plantin; [2014]
    Nyckelord :Candomblé; Possession; Ritual Studies; Religion in São Paulo; Orixás; Philosophy and Religion;

    Sammanfattning : This essay is a fieldwork with focus on documenting a few rituals of Candomblé in the city of São Paulo, Brazil. By observations and interviews I’ll collect information on the ritual activity in one terreiro during the autumn of 2013. LÄS MER