Sökning: "Amanda Wiik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Wiik.

 1. 1. Underlag för projektering av terrasstak och källarväggar : Kvalitativ analys av terrasstak och källarväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på byggbarhet, fuktsäkerhet, robusthet och kostnad

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :David Brodén; Amanda Wiik; [2018]
  Nyckelord :Cellar walls; Constructability; Construction details; Cost; Longevity perspective; Moisture safety; Robustness; Terraces; Byggbarhet; Fuktsäkerhet; Kostnad; Källarvägg; Livslängdsperspektiv; Robusthet; Terrasstak; Typdetaljer;

  Sammanfattning : Typdetaljer för olika byggnadsdelar som finns tillgängliga på internet och i böcker är idag begränsade i sin utformning. Terrasstak och källarväggar har båda en utmanande konstruktion där det ställs höga krav på utformning då de är husets skydd mot det yttre klimatet. LÄS MER

 2. 2. ”Mm..ah..jajaja, jag lyssnar!” En kvalitativ studie om språkliga könsskillnader i två svenska podcasts

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Amanda Johansson Fager; Matilda Abrahamsson; [2016-09-08]
  Nyckelord :Alex och Sigge; podcast; genus; sociolingvistik; språkskillnader; medielogik; medium; Hannah och Amanda;

  Sammanfattning : Titel: ”Mm.. ah.. LÄS MER