Sökning: "Amanda Wilkens"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Amanda Wilkens.

 1. 1. "In collaboration with..." The presentation of sponsored posts in lifestyle blogs and consumers' interpretation : The Case of Michaela Forni

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Amanda Mattisson; Caroline Wilkens; Sanna Nevala; [2017]
  Nyckelord :Blog marketing; storytelling; sponsored content; influencer marketing;

  Sammanfattning : Background: Due to the rapid growth of social media usage, marketing has significantly moved from traditional ways towards digital marketing. In today’s society, people are exposed to an overload of information through various media channels. LÄS MER

 2. 2. Samarbete mellan psykiatrisk sluten- och öppenvård: Psykiatrisjuksköterskans upplevelser

  Magister-uppsats,

  Författare :Sara Grizelj; Amanda Wilkens; [2015-08-05]
  Nyckelord :psykiatrisk omvårdnad; psykiatrisk slutenvård; psykiatrisk öppenvård; samarbete; sjuksköters-kors upplevelser; övergång; cooperation; psychiatric care; psychiatric inpatient care; psychiatric outpatient care; nurse ex-perience; transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan är en nyckelperson i att samverka med andra vårdaktörer. För att personer med psykisk sjukdom ska få en smidig övergång mellan sluten- och öppen psykiatrisk vård krävs det att samarbetet mellan dessa enheter är välfungerande. LÄS MER

 3. 3. Professionens samhällsmandat och myten om Florence Nightingale - Sjuksköterskestudenters uppfattningar om Florence Nightingale

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isak Berge; Amanda Wilkens; [2010-11-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Florence Nightingale var på många sätt startskottet för sjuksköterskeyrkets professionsutveckling. Profession kan i allmänt språkbruk innebära detsamma som yrke, men innebär mycket mer i samhällsvetenskaplig terminologi. LÄS MER

 4. 4. Consequences of Business Regulation- South America at the outset of the 21st century

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Mårten Wilkens; Amanda Bergman; [2009]
  Nyckelord :economic growth; corruption; business regulation; informal sector; South America; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : This is a study of Latin America’s economic development and how business regulation contributes to or hinders that process. We specifically focus on three nations: Chile, Brazil, and Bolivia, to illustrate the main differences across the region. LÄS MER