Sökning: "Amazons"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Amazons.

 1. 1. S3-HopsFS: A Scalable Cloud-native Distributed File System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joel Stenkvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Data has been regarded as the new oil in today’s modern world. Data is generated everywhere from how you do online shopping to where you travel. Companies rely on analyzing this data to make informed business decisions and improve their products and services. However, storing this massive amount of data can be very expensive. LÄS MER

 2. 2. Machine Learning för smartare pendling

  M1-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Johannes Sunnanväder; [2019]
  Nyckelord :maskininlärning; Amazon Machine Learning; reseapplikation; pendlare; kollektivtrafik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid resor med kollektivtrafik finns det applikationer där en resenär kan söka efter resor. Resorna presenteras i en lista som oftast är sorterad efter avgångstid eller ankomsttid, vilket inte alltid stämmer överens med hur en resenär faktiskt väljer sina resor. LÄS MER

 3. 3. Amazon - hot eller möjlighet?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Clara Kvist; Axel Skytting; [2019]
  Nyckelord :Amazon; Sales channel; Multi-channel; E-commerce; Marketplace;

  Sammanfattning : Consumer buying behavior is rapidly evolving, new digital trends arise and convenience is more important than ever. The time frame for delivery is decreasing and the customer experience must be seamless. E-commerce companies are using digital marketplaces in order to reach new customers and meet the increased expectations. LÄS MER

 4. 4. Internationell konkurrens online - En studie om kundrelationer och logistikens betydelse för svenska e-handelsföretag inom hemelektronik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Robin Backlund; Nils Munther; [2019]
  Nyckelord :E-handel; logistik; kundrelationer; Amazon; internationell konkurrens;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker den ständigt ökande internationella konkurrensen för svenska e-handelsföretag inom hemelektronik och hur de arbetar för att bemöta den. Detaljhandeln har till följd av en ökad globalisering och digitalisering förändrats, e-handeln har successivt tagit marknadsandelar från den traditionella handeln. LÄS MER

 5. 5. Political tourism? : A critical social analysis on ecotourism and the indigenous struggle in the Ecuadorian Amazons

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Miriam Bette; [2019]
  Nyckelord :Indigenous; Ecotourism; Postcolonial debate; Ecuador; Amazons; Social structures; Cultural survival; Sustainable development;

  Sammanfattning : Enabled by a Minor Field Study scholarship from SIDA, this thesis examines indigenous involvement in ecotourism in the Ecuadorian Amazons. Indigenous people are the most marginalized social group world-wide, and coincidingly often live in resource rich pristine land. LÄS MER