Sökning: "Ambassadors"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet Ambassadors.

 1. 1. Från juice till halloumi : Vilka faktorer påverkar fristående varumärkesförlängningar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Eriksson; Erik Hayling; [2020]
  Nyckelord :brand extensions; fast-moving consumer goods; brand managers; brand image; brand dilution; brand relevance; varumärkesförlängningar; dagligvaruhandeln; varumärkesansvariga; varumärkesimage; varumärkesurvattning; varumärkesrelevans;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar fristående varumärkesförlängningar bland företag inom dagligvaruhandeln. Studien tillämpar en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer används för att samla in empiriska data. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarvarumärkets betydelse : -för ett varuproducerande företag på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Elin Segerbäck; Carolina Wåhleman; [2020]
  Nyckelord :Employer brand; attribute; EVP; psychological contracts; live the brand; employer branding ambassadors; Arbetsgivarvarumärke; attribut; EVP; psykologiska kontrakt; arbetsgivarvarumärkesambassadörer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom ett medarbetarperspektiv få en fördjupad förståelse för konceptet arbetsgivarvarumärke och vad som uppfattas attraktivt i ett varuproducerande företag på landsbygden. För att uppnå syftet har ett kvalitativt metodval med semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. “Beyond Goods and Services": an application of the Experience Economy and Strategic Management in the Restaurant Industry : A qualitative study of restaurant professionals

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Estelle Larrouquet; Alexia Groga-Bada; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : “In a world saturated with largely undifferentiated goods and services, the greatest opportunity for value creation resides in staging experiences” (Pine & Gilmore, 2011, p. ix). This observation is more than ever actual. Nowadays, organizations must face intense competition and struggle to differentiate themselves. LÄS MER

 4. 4. “Dad, read us a story!” : an ecological systems approach to understanding fathers’ perceptions on shared storybook reading in Jordan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Madina Olomi; [2020]
  Nyckelord :Middle East and North Africa; Jordan; Early Childhood Education and Development; Parental Involvement; Fathers’ Involvement; Shared Storybook Reading; Ecological Systems Theory of Development.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Fathers’ involvement (FI) in the education and development of their young children is a growing phenomenon. Research has shown that children with parents involved in shared reading exhibit stronger cognitive, social, and problem-solving skills (Betawi et al., 2014). LÄS MER

 5. 5. Familjeföretags arbetsgivarvarumärken genom sina ”unika resurspaket”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ellinor Björkman; Stina Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De flesta arbetsgivare är familjeföretag och de strävar som alla andra företag efter att bli attraktiva på arbetsmarknaden. Konkurrensen om rätt arbetskraft gör det allt viktigare att utforma ett starkt arbetsgivarvarumärke, vilket kan göras om det skapas inifrån och ut. LÄS MER