Sökning: "Ambivalent sexism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Ambivalent sexism.

 1. 1. Är sexismen verkligen välvillig? : Kvinnor och mäns fyra tematiska uppfattningar av välvillig sexism

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sabrina Uzbekova Kandel; [2020]
  Nyckelord :Ambivalent sexism; sexism; benevolent sexism; social role theory;

  Sammanfattning : Sexism är en form av diskriminering av en individ baserat på individens kön. Teorin om ambivalent sexism beskriver de två beståndsdelarna fientlig och välvillig sexism. Tidigare kvantitativa metoder och designer har begränsat individers möjligheter att utförligt beskriva attityder och uppfattningar av välvillig sexism. LÄS MER

 2. 2. Women as characters, players and developers : An educational perspective

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emma Arltoft; [2020]
  Nyckelord :gender diversity; representation; ambivalent sexism; objectification; stereotypes;

  Sammanfattning : There is a lack of female representation in video games, and women are often ignored as characters, as players, and as developers. This thesis investigates how the University of Skövde works with gender diversity in the second game project within those categories. LÄS MER

 3. 3. Ambivalent sexism och stereotypiska attityder : Kvinnor i ledarskapspositioner

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Haebat El-yassir; [2017]
  Nyckelord :ambivalent sexism; gender stereotypes; leadership; modern sexism.;

  Sammanfattning : Syften med studien var att undersöka om en kvinna uppfattas vara lika lämplig som en man till en ledarskapsposition samt om män innehar högre grad sexistiska attityder i jämförelse med kvinnor. Deltagare var 72 studenter (36 kvinnor och 36 män) i åldrarna 20–34 (M = 23) från en stad i Mellansverige. LÄS MER

 4. 4. Listen to me - A study to reveal mechanisms behind structural gender discrimination

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Frida Persson; Anna Söderlind; [2016]
  Nyckelord :Interpersonal Communication; Mass Communication; Saying-Is-Believing Paradigm; Structural Sexism; Stereotypes;

  Sammanfattning : Previous research has revealed that women are perceived as less competent in comparison to men in the public world. One reason for this is that women are frequently portrayed in traditional stereotypes by the media, which leads to structural gender discrimination, hurting both individuals and society at large. LÄS MER

 5. 5. DEN DÖENDE GENTLEMANNEN - En experimentell studie i hur graden av feministisk medvetenhet påverkar sambandet mellan välvillig sexism och kollektivt handlande hos kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Falck; [2015-12-21]
  Nyckelord :Ambivalent sexism; välvillig och fientlig sexism; system justification; kollektivt handlande; experiment; genus;

  Sammanfattning : Det finns inom tidigare forskning ett tämligen starkt empiriskt stöd för det kausala sambandet att kvinnor som exponeras för välvillig sexism är mindre benägna att engagera sig i kollektivt handlande, medan kvinnor som exponeras för fientlig sexism är mer benägna att engagera sig i kollektivt handlande. Denna studie ämnar genom experimentell metod undersöka hur kvinnors grad av feministisk medvetenhet påverkar detta kausala samband. LÄS MER