Sökning: "Ambulance staff"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Ambulance staff.

 1. 1. Ambulanspersonalens upplevelse och hantering av stress inom den prehospitala akutsjukvården : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eric Johansson; Anton Önell; [2022]
  Nyckelord :Ambulance staff; Support functions; Stress; Experience; Environment; Stress; Ambulanspersonal; Stödfunktioner; Upplevelse; Miljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön för ambulanspersonal är frekvent präglat av stress, trauman och stressfulla situationer som kan leda till både psykiska och fysiska sjukdomar. Hantering och åtgärder mot stress är av stor vikt för att behandla och motverka ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Ambulanspersonalens erfarenhet av hot och våld i en prehospital vårdmiljö : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amelia Lindqvist; Jenny Bolyki; [2022]
  Nyckelord :Ambulance personnel; Experience; Prehospital; Threats and Violence; Ambulanspersonal; Prehospital; Erfarenhet; Hot och Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är vanligt förekommande inom sjukvården, där ambulanspersonalen är en särskilt utsatt grupp. Hot och våld förekommer främst vid vård av patienter som har hjärnskador, psykisk sjukdom eller är påverkade av droger och ambulanspersonal träffar på alla dessa patienter. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av prehospital förlossning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jennifer Wallin; Elin Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :experiences; nurse; paramedic; prehospital delivery; qualitative; ambulanssjukvård; kvalitativ; prehospital förlossning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prehospital förlossning är ett ovanligt uppdrag för sjuksköterskan i ambulanssjukvården. Utbildningen inom obstetrik är begränsad för allmänsjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor. Ambulanspersonalen har en viktig roll i det första vårdmötet och behöver vara beredd på att möta det oväntade. LÄS MER

 4. 4. Luftvägshantering vid prehospitalt hjärtstopp : kan det påverka patientens utfall vid återkomst av spontan cirkulation?

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Charles Colber; William Arwand; [2022]
  Nyckelord :Airway management; Endotracheal intubation; Bag-valve mask; Laryngeal mask; Out of hospital cardiac arrest; Luftvägshantering; Endotrakeal intubation; Mask- och blåsa; Larynxmask; Hjärtstopp utanför sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagligen drabbas mer än 25 personer av hjärtstopp utanför sjukhus där ungefär 500 av dessa räddas årligen. Luftvägshanteringen är en av de viktigaste faktorerna under hjärt-och lungräddning och en obehandlad hypoxi i samband med hjärtstopp ökar risken för att patienten kan erhålla neurologiska skador. LÄS MER

 5. 5. Ambulanspersonalens upplevelser av sjuka och skadade barn i ambulanssjukvården : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jennie Strömberg; Sebastian Söreke; [2022]
  Nyckelord :Ambulance staff; Ambulance care; Children; Experiences; Relatives; Ambulanspersonal; Ambulanssjukvård; Barn; Närstående; Upplevelser;

  Sammanfattning : I ambulanssjukvårdens uppdrag ingår att ta hand om patienter i varierande åldrar med olika sjukdomstillstånd som har debuterat akut eller icke akut. En sällan förekommande patientgrupp är barn 0-18 år. Sedan tidigare är det känt att ambulansuppdrag till barn leder till stress hos ambulanspersonalen. LÄS MER