Sökning: "Ambulans samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Ambulans samverkan.

 1. 1. Ambulanspersonalens erfarenhet av att samverka med polis och räddningstjänst i skadeområde : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jeanette Holberg; Niklas Thomasson Sjöblom; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; ambulance service; police; rescue service; accident site; ambulance incident command; Samverkan; ambulans; ambulanssjuksköterska; polis; räddningstjänst; skadeområde; sjukvårdsledning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid en allvarlig händelse krävs det att ambulanssjukvården, räddningstjänsten och polisen samverkar för att nå bästa möjliga utfall vid arbetet i skadeområdet. Arbetet i skadeområdet styrs av tydliga föreskrifter och rutiner. LÄS MER

 2. 2. Sista länken i den prehospitala vårdkedjan : Upplevelsen av återkoppling hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anders Dyrinder Petersson; Daniel Källman; [2021]
  Nyckelord :Ambulance; feedback; nurse; prehospital.; Ambulans; prehospital; sjuksköterska; återkoppling.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Återkoppling är ett eftersatt område inom ambulanssjukvården. Utan återkoppling på avslutat patientfall får inte sjuksköterskan veta om den agerat samt tänkt  rätt. Detta skulle kunna hämma sjuksköterskans utveckling och leda till att eventuella begångna misstag drabbar även nästkommande patient. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av kommunikation mellan ambulanssjukvården och räddningstjänsten : -En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Daniel Ljungberg Ising; Carl Johan Stendahl; [2021]
  Nyckelord :Ambulance; Collaboration; Care environment; Communication; Nurse; Patient care; Rescue service; Specialist ambulance nurse; Teamwork; Ambulans; Ambulanssjuksköterska; Kommunikation; Patientomhändertagande; Räddningstjänst; Samverkan; Sjuksköterska; Teamarbete; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund. För att tillgodose ett tryggt patientomhändertagande krävs god kommunikation mellan olika vårdande yrkesgrupper. Vägen dit är full av utmaningar. När kommunikationen brister är det oftast på grund av oförståelse av respektive roller mellan yrkesgrupper och störningar i miljön där kommunikationen utförs. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans ansvarsfulla bedömning : En kvalitativ studie om ambulanssjuksköterskors upplevelser vid den prehospitala bedömningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christoffer Sjöberg; Martin Rosander; [2021]
  Nyckelord :Ambulans; hänvisning; bedömning; triagering; vårdnivå; ambulanssjuksköterska; kompetens; upplevelser; icke-transport; livsvärld; ansvar och makt;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att arbeta inom ambulanssjukvården krävs en hög medicinsk kompetens samt en förmåga att kunna fatta snabba beslut. Då antalet ambulansuppdrag har ökat skall fler patienter bedömas och hänvisas till lämplig vårdnivå. LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskans upplevelse av att arbeta i psykiatriambulans

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Berglund; Daniel Lagerborg; [2021]
  Nyckelord :Psykiatriambulans; psykisk ohälsa; prehospital sjukvård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med ökningen av patienter inom öppenvårdspsykiatrin ökar antalet psykiatriska patienter inom ambulanssjukvården. Det uppdagas att ambulanssjuksköterskor upplever svårigheter med triagering av personer med psykiatriska besvär. LÄS MER