Sökning: "Ambulanssjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet Ambulanssjuksköterskor.

 1. 1. När skyddet mot smitta utgör ett hinder i vårdsituationen : En kvalitativ intervjustudie av ambulanssjuksköterskors upplevelser under Covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Backlund; Peter Berggren; [2021]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; skyddsutrustning; Covid-19; livsvärld; identitet; kommunikation;

  Sammanfattning : När Covid-19-pandemin bröt ut i Sverige förstärktes och förändrades hygienrutinerna inom ambulanssjukvården och heltäckande skyddsutrustning infördes. Tidigare forskning visar att skyddsutrustning är avgörande för att minska smittspridning vid utbrott av allvarliga luftvägsinfektioner. LÄS MER

 2. 2. Vad döljer sig bakom masken? : Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att identifiera våldsutsatta kvinnor prehospitalt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Caroline Skantz; Gabriella Harnestig Olsson; [2021]
  Nyckelord :Ambulance nurse; domestic violence; women; experiences; phenomenology; Ambulanssjuksköterska; våld i nära relationer; kvinnor; upplevelser; fenomenologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem och är ett allvarligt hot mot kvinnors fysiska och psykiska ohälsa. Ambulanssjuksköterskan är oftast den första personen i vårdkedjan som möter våldsutsatta kvinnor i en prehospital miljö. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskans upplevelser av ansiktstäckande skyddsutrustning under en pandemi : En kvalitativ intervjustudie ur ett vårdarperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Julia Makslahti; Oliwer Wolff; [2021]
  Nyckelord :ansiktstäckande skyddsutrustning; ambulanssjuksköterska; kommunikation; munskydd; vårdrelation;

  Sammanfattning : Ansiktstäckande skyddsutrustning har blivit en del av ambulanssjuksköterskors skydds-utrustning under pågående pandemi orsakad av SARS-CoV-2. Skyddsutrustningen syftar till att skydda både patient och vårdare från smittspridning. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att avbryta hjärt- och lungräddning inom ambulanssjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rebecca Andersson; [2021]
  Nyckelord :hjärtstopp; hjärtlungräddning; avbryta; ambulanss cardiac arrest; cardiopulmonary rescue; termination; ambulance nurse: experience; stress; prehospital care; qualitative method; sjuksköterskan: upplevelse; stress; prehospital vård; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Varje år sker omkring sextusen hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Endast tio procent beräknas överleva. Ambulanssjuksköterskan har riktlinjer för hur hon ska påbörja, genomföra och eventuellt avsluta en hjärtlungräddning prehospitalt. Frågan om att avbryta en hjärtlungräddning är studerad i begränsad omfattning. LÄS MER

 5. 5. Professionell vanmakt i en avhumaniserande vård : Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av prehospitala vårdmöten under Covid-19 pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Gustafsson; Anna Hellsvik; [2021]
  Nyckelord :prehospitalvård; vårdmöte; ambulanssjuksköterska; covid-19; omvårdnad; erfarenheter; ambulans; vårdrelation;

  Sammanfattning : Prehospital akutsjukvård är första länken i vårdkedjan och de unika interaktionerna mellan patient, eventuella närstående och ambulanssjuksköterska benämns vårdmöten. Det innebär att möta människor som är i behov av vård i den miljö de befinner sig. LÄS MER