Sökning: "Ambulanssjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade ordet Ambulanssjukvård.

 1. 1. Specialistsjuksköterskors hantering av ofri luftväg i prehospital miljö

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Olof Åhbeck; Stefan Sjögren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom ambulanssjukvården förväntas specialistsjuksköterskor hantera basala och avancerade metoder vid hantering av en ofri luftväg, vilket ställer krav på erfarenhet, kunskap, återkommande utbildning och kompetens.  Motiv: Specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård möter barn och vuxna med ofri luftväg där adekvata åtgärder är avgörande för patientens överlevnad. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna patienter med ofri luftväg inom ambulanssjukvården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ulrika Norgren; Tim Kaspersson; [2022]
  Nyckelord :Obstructed airway; experience; ambulance care; nurse; patient safety; Ofri luftväg; erfarenheter; ambulanssjukvård; sjuksköterska; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter med ofri luftväg inom ambulanssjukvården är något av en sällanhändelse. Det gör att det kan vara långt mellan dessa möten. En ofri luftväg ska åtgärdas så snart som möjligt och det är sjuksköterskornas uppgift att göra detta. LÄS MER

 3. 3. Kännetecken och symtom hos patienter med sepsis inom ambulanssjukvården : En systematisk integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Carlborg; Sandra Gislefoss; [2022]
  Nyckelord :sepsis; ambulance services; ambulance nurse; early identification; signs and symptoms; suffering; sepsis; ambulanssjukvård; ambulanssjuksköterska; tidig identifiering; kännetecken och symtom; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är en sjukdom där en infektion ger ett systemiskt inflammationssvar i kroppen. Symtombilden kan vara varierande och även ospecifik. Både incidensen och mortaliteten är hög i världen. Sjukdomen innebär stort lidande för patienterna både under den akuta sjukdomsfasen och i efterförloppet för de överlevande. LÄS MER

 4. 4. ”Det är omöjligt att göra alla nöjda” : En kvalitativ studie om kvinnliga och manliga upplevelser i mellanchefsrollen vid den svenska offentliga ambulanssjukvården.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Caroline Törnkvist Mattsson; Klara Berglund Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Mellanchef; offentlig ambulanssjukvård; könsstrukturer;

  Sammanfattning : Inom den offentliga ambulanssjukvården är mellanchefsrollen viktig för att garantera att ambulanssjukvårdare förser samhällsmedborgare med en jämlik och kvalitativ prehospital akutsjukvård. Mellanchefen befinner sig på den organisatoriska mellannivån vilket medför att rollen kan utsättas för, och behöva prioritera, flera förväntningar från underordnade och överordnade samtidigt. LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskors erfarenheter av hot och våld i ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Carolina Uhr; Viktor Mathiasson; [2022]
  Nyckelord :Specialistsjuksköterskor; erfarenheter; hot- och våld; arbetsplatsvåld; patienter; prehospital akutsjukvård; ambulanssjukvård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld har ökat i samhället och är idag ett stort och växande problem. Hot- och våldssituationer ökar även mot blåljuspersonal vilket har föranlett en ny lag mot blåljussabotage. LÄS MER