Sökning: "Ambulanssjukvårdare"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Ambulanssjukvårdare.

 1. 1. A medical device for spinal motion restriction : Development of a device for safe and efficient patient handling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ylva Jersenius; Erika Möller; [2020]
  Nyckelord :Medical device; Prehospital emergency care; Spinal motion restriction; Paramedics; Industrial design engineering; Human-centred design; Usability; Medicinteknisk produkt; Prehospital akutsjukvård; Spinal rörelsebegränsning; Ambulanssjukvårdare; Teknisk design; Användarcentrerad design; Användbarhet;

  Sammanfattning : Prehospital emergency care is facing a paradigm shift. Spinal motion restriction (SMR) is a way to treat trauma patients with symptoms of spinal injury. It was earlier entitled as ‘routine SMR’, and included spine board and cervical collar. LÄS MER

 2. 2. Ambulance Safety: MADDE

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Persson; Max Renberg; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetsbälte; ambulans; sjukvårdare; trafik; skador; personlig säkerhet;

  Sammanfattning : Safety, a word that can be linked and interpreted in many different ways. Personal safety, that you should feel safe in your everyday life depending on your surroundings. IT security, to protect a persons or organization's valuable assets such as information. Flight safety, the safety of flying in its various kinds. LÄS MER

 3. 3. Ambulanspersonalens upplevelser av misstänkta missförhållanden som gäller barn

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Evelina Persson; Henrika Sandlund; [2019]
  Nyckelord :ambulanspersonal; sjuksköterska; ambulanssjukvårdare; missförhållanden; barn som far illa; omvårdnad; barnmisshandel; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Introduktion Ambulanspersonalen kan möta familjer där barnen misstänks fara illa i sin hemmiljö. I alla situationer där dessa misstankar förekommer har ambulanspersonalen en skyldighet att upprätta en orosanmälan. Detta görs dock inte alltid vilket kan ha olika orsaker och fall om missförhållanden gällande barn kan missas. LÄS MER

 4. 4. Patientsäkerhetskultur inom svensk ambulanssjukvård : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Magnus Salestam; Annie Sjöö; [2018]
  Nyckelord :patientsäkerhetskultur; patientsäkerhet; vårdskada; vårdlidande; värderingar; erfarenhet; kompetens; prehospital;

  Sammanfattning : Patientsäkerhetskulturen är värderingar, attityder och beteenden som kan påverka patientsäkerheten på arbetsplatsen. Kompetens, erfarenhet och förutsättningar för bedömning och behandling skiljer sig inom ambulanssjukvården i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Ett oacceptabelt angrepp - En utredning av det straffrättsliga skyddets vidd för polisen, ambulanssjukvården och räddningstjänstens verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Arnsteg; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; myndighetsutövning; våld mot tjänsteman; blåljussabotage; blåljusverksamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Threats and violence directed toward the police, fire and ambulance service (Blue Light Staff) has recent years increased and is even of a more serious nature. In this thesis I examine the extent to which the emergency service are covered by the strengthened legislation in Chapter 17 §§ 1-5 of the Swedish Criminal Code (SCC). LÄS MER