Sökning: "Ambulatory ECG"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ambulatory ECG.

 1. 1. Fixerade elektroders betydelse för mängden uppkomna artefakter vid 24-timmars långtids-elektrokardiografi-registrering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Maria Sörnmo; Julia Lind; [2016]
  Nyckelord :Ambulatory ECG; arrhythmias; signal-to-noise ratio; Långtids-EKG; arytmier; signal-brus-förhållande;

  Sammanfattning : Artefakter försvårar analys av långtids-elektrokardiografi-registrering (LTER) och resulterar i en försämrad diagnostisk säkerhet. Minimering av mängden artefakter spelar således en väsentlig roll för ställandet av rätt diagnos. LÄS MER

 2. 2. Kammararytmi hos hund : behandling – när och med vad?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Daniela Mirbt; [2015]
  Nyckelord :arytmi; ventrikulära extraslag; ambulatorisk elektrokardiografi; antiarytmika; hund; arrhythmia; ventricular premature contractions; ambulatory electrocardiography; antiarrhythmic; dog;

  Sammanfattning : Ventrikulära takyarytmier är den vanligaste typen av rytmrubbningar hos hundar. Ventrikulära extraslag (VES), när depolarisationen utgår från kammaren, är den mildaste formen. Flera VES på rad med en hög hjärtrytm kallas ventrikulär takykardi (VT) och kan utvecklas till livshotande kammarflimmer (VF) då inget blod pumpas ut i kroppen. LÄS MER

 3. 3. Elektrokardiografiska fynd hos dobermann med och utan dilaterad kardiomyopati

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Karin Vesterlund; [2012]
  Nyckelord :kardiomyopati; DCM; elektrokardiografi; EKG; Holter; dobermann;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGDilaterad kardiomyopati (DCM) är en ärftlig, primär hjärtmuskelsjukdom som är mycket vanligt förekommande hos dobermann. Sjukdomens förlopp har tre stadier. Det första stadiet innebär att sjukdomen föreligger men kan enbart påvisas vid histologisk undersökning av hjärtmuskelvävnad. LÄS MER