Sökning: "Amelia Lindh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amelia Lindh.

  1. 1. Hållbarhetskommunikation i livsmedelsbutiker. En fallstudie av svenska matbutiker med fokus på kulturstyrning och hållbarhet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Linnéa Wilhelmsson; Amelia Lindh; [2021-11-24]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Organisationer möter idag allt högre krav på att arbeta med hållbarhet och hållbarhetskommunikation. Detta framkommer bland annat av utarbetningen av FN:s 17 klimatmål och av tidigare studier gjorda av Svensk Handel (2016) och Jungrelations (2019). En av de industrier som påverkas kraftigt av klimatmålen är livsmedelsbranschen. LÄS MER